Skip to content Skip to footer

RUZGIS, JUOZAS – POETAS, PEDAGOGAS

1940 gruodžio 4 Akėčiuose, Lukšių vlsč. †1980  liepos 19  Kuršėnuose, Šiaulių rajonas. Palaidotas Micaičių kapinėse. Lietuvos poetas, pedagogas. Jo eilėmis parašyta daina „Lietuva“ (muzikos autorius Aidas Sabaliauskas) Lietuvos radijo patriotinės dainos konkurse „Daina Lietuvai“ užėmė antrąją vietą. Baigė Akėčių pradinę mokyklą, mokėsi Lukšių vidurinėje, baigė Kapsuko (dabar – Marijampolė) pedagoginę mokyklą. 1964–1965 m. mokytojavo Kapsuko (Marijampolės rajone), Liubave, nuo 1965 m. Šiaulių rajono Dirvonėnų vidurinėje mokykloje.

J. RUZGIO KŪRYBA

 Tu – mano tylus liūdesys: [eilėraščiai] / Juozas Ruzgis; sudarytojas ir redaktorius Juozas Sabaliauskas. – Šiauliai: Saulės Delta, 1995 (Titnagas).
Gerumas: Juozui Sabaliauskui: [eilėraštis / Juozas Ruzgis] // Saulės vieškeliais. – Šiauliai: Saulės delta, 2013. – P. 83–84.
Lietuva; Padėka; Vilniui; „Tyliai iš kaimo seniai išeina…“; Gražina; Ramunių laukas; Jūreivių žmonos; „Tu – mano pavasario žemė…“; „Man liūdna… ; Ar meni?; „Tarp kalvų žaliųjų…; Teisė: V. Spudui; „Tokie sunkūs debesys…“: [eilėraščiai] / Juozas Ruzgis. – Portr. // Varpai. – 1989, p. 35-40.
„Tu – mano pavasario žemė…“; Padėka; Bobų vasara; „Sniege, uždenki drobe švaria…“ ; Bitės; Durys: [eilėraščiai] / Juozas Ruzgis [su Dalios Striogaitės prierašu apie autorių] // Poezijos pavasaris. –  1983, p. 108–111.

APIE J. RUZGĮ

Kirkutis, Vytautas. Baltosios nakties paukštis: atsiminimai apie poetą Juozą Ruzgį. – Šiauliai: Saulės delta, 2000 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla).
Prėskienis, Bronius. Ruzgis [Juozas: biografija] // Šiaulių krašto literatūros panorama. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003. – P. 393–395.
Brikas, Algimantas. Dirvonėnai paminėjo tragiško likimo poeto sukaktį. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2005, gruod. 21, priedas „Kuršėnų kraštas“, p. 3.
■ Prisimintas mūsų krašto poetas Juozas Ruzgis // Mūsų dienos. – 2005, spal. 28, p. 1.