Skip to content Skip to footer

SANKŪNAITĖ, ELENA – KNYGNEŠĖ

Gyveno Varniuose, Ariogaloje. Pauparė, knygnešė, daraktorė. Viena pirmųjų knygnešių Šiaulių aps. Bendradarbiavo su knygneše K. Laurinavičiūte. 1872 m. gegužės mėn. žandarai ją sulaikė Ariogaloje ir rado 5 lietuviškas maldaknyges. Suėmė ir išvarė į Kauno kalėjimą. Po savaitės grąžinta į Ariogalą ir paleista už užstatą. Matyt per kratą jos bute dar rado 24 lietuviškas knygas. 1873 m. Ariogalos taikos teisėjas ją nuteisė 2 m. kalėjimo. Bausmę atliko Šiauliuose.

APIE E. SANKŪNAITĘ

Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.– Vilnius, 1982, p. 37.
Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904. – Vilnius, 1994, p. 340.