Skip to content Skip to footer

SKĖRYS, LEONARDAS – KRAŠTOTYRININKAS, PARTIZANŲ RYŠININKAS

1932 birželio 1 Semeniškiuose, Krupių vlsč., Šiaulių apskr. Miškininkas, kraštotyrininkas. 1972 m. baigė Kauno miškų technikumo eigulių mokyklą. Aktyvus respublikinės ekspedicijos Šakynos seniūnijoje dalyvis (2001). 2002 ir 2011 metais išrinktas geriausiu Metų kraštotyrininku. LKD Šiaulių rajono skyriaus tarybos narys. Aktyviai bendradarbiauja spaudoje. Atgimimo laikotarpiu rinko medžiagą apie ginkluotą pasipriešinimą 1944–­1953. Knygoje „Partizanų kovos Šiaulių krašte“ (sud. A. Malinauskaitė, 1996) išspausdinti du jo straipsniai. 1998 m. pagal L. Skėrio projektą pastatytas paminklas partizanams broliams Maskoliūnams atminti. Kartu su A. Budzinsku parengė kraštotyros darbus „Žarėnų-Latvelių apylinkių istorija“, „Semeniškių kaimo istorija“. Kartu su I. Valančiumi surinko medžiagą apie lakūną V. Tomkų-Tomkevičių. Jis padarė paminklinę lentą lakūnui V. Tomkui-Tomkevičiui jo 100-ųjų gimimo metinių proga. Jo iniciatyva buvo surastas knygnešio, kilusio iš Šakynos krašto Ignacijaus Normanto kapas, pagerbtas jo atminimas-iškalta paminklinė ąžuolinė lenta. 2005 m. suteiktas Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės kraštotyrininko vardas.

 


APIE L. SKĖRĮ

Brikas, Algimantas. Krašto praeities saugotojas. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2016, liep. 29, priedas „Atolankos“, p. 1, 4–5.
Kavaliauskaitė, Živilė. Buvęs ryšininkas įamžina partizanų istoriją. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2009, geg. 23, p. 7, 10.
■ Kavaliauskaitė, Živilė. Kraštotyrininkas iš pašaukimo. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2011, kovo 18, p. 1, 13.
Kirnienė, Virginija. Penki garbės kraštotyrininkai // Šiaulių kraštas. – 2005, gruod. 13, pried. „Krašto žinios“, p. 4.
Leonardas Skėrys: [biografija]. – Portr. // Krašto tyrėjai: darbai ir tradicijos. – Klaipėda: [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2006. – P. 63.
Skėrys, Leonardas. Leonardas Skėrys apie save // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 582–590.