Skip to content Skip to footer

SKRIPKAUSKAS, ANTANAS – prozininkas

∗1904 m. balandžio 13 d. Ritinėje (Mažeikių r.)1941 gruodžio 18 Gorkis (dabar Žemutinis Naugardas). Pedagogas, prozininkas, kultūros veikėjas. Baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Nuo 1926 m. mokytojavo Sereikiuose (Šiaulių r.), Minupiuose, Ariogaloje. Buvo literatūros žurnalo „Taškas“ redaktorius. Išleido keturis romanus: ,,Jis ir moteris“ (1931), ,,Romanas be moters“ (1932), ,,Savanoriai aria“ (1936), ,,Mokytojo dalia“ (1937). Rezistencijos dalyvis. Prasidėjus sovietų okupacijai įsitraukė į Lietuvos aktyvistų fronto organizaciją, buvo pogrindžio laikraščio „Laisva Lietuva“ redakcijos narys ir bendradarbis. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (1997 m., po mirties).

A. SKRIPKAUSKO KŪRYBA

■ Jis ir moteris : romanas. – Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1931 (Kaunas: A. Bako sp.).
■ Mokytojo dalia: romanas. – [Kaunas]: J. Karvelio prekybos namai, 1937 (Kaunas : koop. „Raidės“ sp.)
■ Romanas be moters: epizodas iš Didžiojo karo laikų. – 2-asis leid. – Vilnius: Apyaušris, 2004.
■ Savanoriai aria: romanas. – Kaunas : Karvelio ir Rinkevičiaus prekybos namų leidinys, 1936 (Kaunas : Kuzmickio ir Beileso sp.).

APIE A. SKRIPKAUSKĄ

■ Prėskienis, Bronius. Skripkauskas Antanas: [biografija] // Šiaulių krašto literatūros panorama. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003. – P. 414–415.
■ Vanagas,  Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 243.
■Undžienė, Dangira. Literatūros kūrėjų takais. – Iliustr. // Gimtinė. –2005, gruod. 1–31, p. 6, 12.
■ Antanas Skripkauskas (1904–1941) [žiūrėta 2018-12-18]. Internetinė prieiga:// http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/kariuomenes-kurejas-savanoris-skripkauskas-antanas-1904-1941/