Skip to content Skip to footer

ŠLIŪPAS, ROKAS – LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINTOJAS

*1865 m. birželio 2 Rakandžiuose (Šiaulių r.), † 1959 m. gegužės 26 Garliavoje (Kauno r.). 1884 m. baigė Mintaujos gimnaziją, 1889 m. Peterburgo universitetą, 1893 m. Maskvos universiteto Medicinos fakultetą, gavo gydytojo teises. Dirbo Maskvoje, Karaliaučiuje, nuo 1895 m. vertėsi gydytojo praktika Ariogaloje. Peterburge kartu su broliais Beržanskiais, Spuduliu ir kitais studentais leido ranka rašytą laikraštį „Žinių nešėjas“. Rinko tautosaką, platino draudžiamą lietuvių spaudą, organizavo jos gabenimą į Lietuvą; už tai 1900 ištremtas į Kazanę.

 

 

 

APIE R. ŠLIŪPĄ

Merkys V. Knygnešių laikai 1864–1904. – Vilnius, 1994, p. 262, 392.
Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904. – Vilnius, 1994, p. 385.