Skip to content Skip to footer

ŠLIŪPIENĖ, APOLONIJA – AUDĖJA, TAUTODAILININKĖ

∗1920 m.  Rakandžiuose (Gruzdžių seniūnija), Šiaulių r.  2006 liepa Kuršėnuose. Tautodailininkė, savamokslė audėja. Austi išmoko būdama 17 metų iš motinos, kuri buvo gera audėja ir siuvėja. 1940 m. ištekėjo už Antano Šliūpo iš gretimo Mažeikių kaimo. 1951 m. su vyru, dukra ir sūnumi buvo ištremta į Sibirą, Krasnojarsko kraštą, Bolšaja Murtos rajoną. 1957 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kuršėnuose. Iš pradžių dirbo Pavenčių cukraus fabrike, o 1963–1990 m. buvo Klaipėdos „Dailės“ kombinato namudininkė. Audė portjeras, stalo padengimo komplektus, lovatieses, rankšluosčius, takelius, siužetinius kilimėlius, kūrė tautinius kostiumus. Nemažai darbų iškeliavo į Rusiją, tuometinę Čekoslovakiją, Estiją, Italiją, Ukrainą, Vengriją. Darbų turi Šiaulių „Aušros“ muziejus, kuriame buvo surengtos ir dvi autorinės tautodailininkės kūrybos parodos. Meistriškumas įvertintas audėjų audėjos nominacija.

APIE A. ŠLIŪPIENĘ

Brikas, Algimantas. Audėjų audėjos darbai atkeliavo į Tautodailės centrą. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2006, spal. 18, priedas „Kuršėnų kraštas“ p. 1, 3.
Brikas, Algimantas. Audėjų audėjos darbai atkeliavo į Tautodailės centrą [žiūrėta 2019-0621]. Internetinė prieiga: //http://musu.skrastas.lt/?data=2006-10-18&rub=1144745056&id=1161091858
[Šliūpienė (Šliūpaitė) Apolonija: audėja tautodailininkė: biografijos] / parengė Damijonas Šniukas]. – Portr. // Gruzdžiai. – D. 2, p. 1167.
Šliūpienė Apolonija (1920–2006): [audėja, tautodailininkė: biografijos]. – Portr. // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 179–180.
■ Apolonija Šliūpienė [žiūrėta 2019-06-21]. Internetinė prieiga: //https://www.limis.lt/personaliju-zodynas/-/personFastSearch/view/4627396