Skip to content Skip to footer

SOBUTIENĖ, ZITA – TAUTODAILININKĖ, PYNĖJA IŠ VYTELIŲ

∗Kuršėnuose. Tautodailininkė. Kuršėniškė, kuri kartu su vyru Juozu Sobuta didelę savo gyvenimo dalį pašventė vienam seniausių lietuvių amatų – pynimui iš vytelių. Ji sugeba nupinti ir visai nedidelę pintinėlę, ir įspūdingus, išvaizdžius baldus. Ji dažną sužavi ne tik darbais iš vytelių, bet ir savo padarytomis lėkštėmis, skrynutėmis iš šiaudelių. Pynimu verčiasi nuo 1980 m.

APIE Z. SOBUTIENĘ

Rumbinas, Stasys. Tik drauge ieškant randama: [apie tautodailininkus, pynėjus iš vytelių Z. ir J. Sobutus ir pokalbis su jais]. – Nuotr. // Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų… – Šiauliai: Saulės delta, 2003. – P. 202–203.
Sobutai Zita ir Juozas: [pynėjai, tautodailininkai: biografijos] // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 167–168.