Skip to content Skip to footer

STANELYTĖ, GEMA JADVYGA – LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENUOLĖ, MISIONIERĖ, PASIPRIEŠINIMO SOVIETŲ OKUPACINIAM REŽIMUI DALYVĖ

∗1931 spalio 29 Pašvenčiuose, Kurtuvėnų vlsč., Šiaulių r.  Lietuvių katalikų vienuolė, misionierė, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė. Vienuolinis vardas Gemà. 1957 baigusi Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą dirbo įvairiose valstybinėse įstaigose. Apie 1970 įsteigė slaptą lietuvių katalikų jaunimo organizaciją Eucharistijos bičiuliai ir jai vadovavo, bendradarbiavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje. Apaštalavo Gruzijoje (1974–76), Armėnijoje, Moldavijoje (1976–80). Palaikė ryšius su rusų disidentais Maskvoje. 1974 organizavo piligrimines keliones iš Tytuvėnų į Šiluvą. KGB nuolat persekiota. 1980 nuteista 3 m. kalėti, ištremta į Nižnij Tagilo bendrojo režimo lagerį. 1982 grįžo į Lietuvą. 1992–2000 dirbo Kazachijoje, 2003–04 Moldavijoje. Nuo 2004 dirba Kauno katedros parapijoje, pasauliečių apaštalavimo draugijos Marijos legionas grupės vadovė. Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinas (1999).

APIE G. J. STANELYTĘ

Puidokas, Mindaugas. Jadvyga Stanelytė [žiūrėta 2019-06-12]. Internetinė prieiga: https://www.vle.lt/Straipsnis/Jadvyga-Stanelyte-89259
Puidokas, Mindaugas.  Stanelytė Jadvyga, vienuolinis vardas Gema // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius,2001–2015. – [T.] XXII,  p. 436–437.
Jadvyga Gema Stanelytė. Malda buvo ir yra svarbiausias mūsų ginklas [žiūrėta 2019-06-10]. Internetinė prieiga: // http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-12-jadvyga-gema-stanelyte-malda-buvo-ir-yra-svarbiausias-musu-ginklas/101994
Gemmos-Jadvygos Stanelytės teismas [žiūrėta 2019-06-10]. Internetinė prieiga: // http://lkbkronika.lt/index.php/45-kronika-1980-m-2/2153-gemmos-jadvygos-stanelytes-teismas.html