Skip to content Skip to footer

ŠUREVIČIUS, VINCENTAS – RELIGINĖS LITERATŪROS RENGĖJAS, VERTĖJAS

*1818 m. Žemaitijoje†1860 m. gruodžio 18 d.  Surviliškyje, Kėdainių r. Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo įvairiose vietose. 1846–1848 ir 1853–1859 – Naujamiesčio bažnyčios vikaras bei klebonas. 1849–1850 m. – Kuršėnų vikaras. Kunigavo Plungėje, Suvainiškyje, Panemunyje, Leščiuose. Išvertė J. Falkowskio knygą „Didžioji nedėlia“ („Wielki tydzien“, 1847).

APIE V. ŠUREVIČIŲ

■ Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas. – Vilnius, 1990. – T.3, p. 278.