Skip to content Skip to footer

TELKSNYS, VLADISLOVAS – REZISTENTAS, POLITINIS KALINYS

*1915 birželio 1 Runionių kaime, Alantos vlsč, † 2018 vasario 22 Kaune. Mokėsi Molėtų progimnazijoje, 1938 m. baigė gimnaziją Kaune. 1938–1939 m. mokėsi ir baigė Lietuvos kariuomenės puskarininkių mokykloje karo sanitarijos kursus. Priklausė „Ateitininkų“ jaunimo organizacijai. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, V. Telksnys įsijungė į rezistencinę veiklą, buvo suimtas ir kalintas, karo pradžioje išlaisvintas. Vokiečių okupacijos metais dirbo „Žaibo“ spaustuvėje, leido antifašistinį laikraštį. 1943 m. suimtas ir išvežtas į Štuthofo (Stutthof) koncentracijos lagerį. Po 11 mėnesių paleistas, tačiau vėl pradėjus domėtis vokiečių saugumo policijai, pasikeitė pavardę ir tapo Vladu Lankaičiu. 1944–1981 m. dirbo medicinos felčeriu Saločiuose, Šakynoje, Raudėnuose, Jonavoje. Nuo 1977 m. gyveno Kaune. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (2001), už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai 1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu (2010).

 

APIE V. TELKSNĮ

■ Bulota, Šarūnas. Kartu su Baliu Sruoga Štuthofo lageryje kalėjęs 98 metų Vladislovas Telksnys: „Nuo mirties mane išgelbėjo lietuviški lašiniai“ [žiūrėta 2019-06-20]. Internetinė prieiga:  https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/interviu/kartu-su-baliu-sruoga-stuthofo-lageryje-kalejes-98-metu-vladislovas-telksnys-nuo-mirties-mane-isgelbejo-lietuviski-lasiniai-599-330248?copied
■ Štuthofo kalinys [žiūrėta 2019-06-20]. Internetinė prieiga: // http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2018/03/02/atmi_02.html
Telksnys, Vladislovas. Giltinės duobėje [žiūrėta 2019-06-03]. Internetinė prieiga: //http://www.partizanai.org/i-laisve-1993-116-153/3066-giltines-duobeje
  Vladislovas Telksnys: „Dievų mišką“ pamačius [žiūrėta 2019-06-03]. Internetinė prieiga: /http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2005-10-17-vladislovas-telksnys-dievu-miska-pamacius/22767