Skip to content Skip to footer

TOMONIS, MINDAUGAS – POETAS

* 1940 m. rugpjūčio 28  Vilniuje † 1975 m. lapkričio 5 žuvo Pavilnyje, prie Vilniaus. Slapyvardis – Tomas Kuršys. Baigė Kauno politechnikos institutą. Inžinierius, chemikas. Dirbo Daugėlių statybinių medžiagų kombinato inžinieriumi. Už disidentinę veiklą persekiotas sovietinio saugumo. Eilėraščių paskelbta „Poezijos pavasaryje“, „Literatūroje ir mene“, išeivijos spaudoje. Išleista pomirtinė kūrybos knyga ,,Žinia“ (1995).

 

 

M. TOMONIO KŪRYBA

Žinia: filosofinė apybraiža, poezija, dienoraščio fragmentai, laiškai, dokumentai / Mindaugas Tomonis ; poezijos tekstus parengė ir paaiškinimus [parašė] J. Riškutė. – Vilnius : Baltos lankos, 1995 (Vilspa).

∗∗∗

■ Medis: A. Patackui : [eilėraštis] // Lyg įžanga į Requiem. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2008. – P. 214-215.
■ Išėjimas; tylus eilėraštis … : [eilėraščiai] // Lyg įžanga į Requiem. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2008. – P. 206-217.

APIE M. TOMONĮ

■ Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 465.
■ Nesavaitė, Rita. Įžymieji Kuršėnų krašto žmonės : rašytojai, literatai, spaudos ir raštijos veikėjai; menininkai, sportininkai; mokslininkai, valstybės ir visuomenės veikėjai. – Iliustr. // Kuršėnai. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003. – P.287–299.
■ Tomonis Mindaugas (1940–1974): [mokslininkas, poetas, filosofas: biografijos] // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 187–188.

http://www.rasyk.lt/rasytojai/mindaugas-tomonis.html