Skip to content Skip to footer

TREČIOKAS, ANTANAS – VISUOMENĖS VEIKĖJAS, KOVOTOJAS UŽ LIETUVOS LAISVĘ

∗1886 spalio 20 Svėdasų parapijoje1944 sausio 1 Gruzdžiuose (Šiaulių r.). Visuomenės veikėjas. 1910 m. Kazanės universitete jis baigė vaistininkų padėjėjų kursus ir išlaikė egzaminus, įgijo vaistininko padėjėjo specialybę.  1905 m. dalyvavo revoliuciniame sąjūdyje, platino atsišaukimus ir proklamacijas. Carinės valdžios persekiojamas, jis pasitraukė į Rusiją ir ten dirbo vaistinėse. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžęs į Lietuvą, A. Trečiokas steigė knygynėlius, organizavo gegužines, slaptus vakarėlius. 1918 m. apsigyvenęs Gruzdžiuose (Šiaulių r.), jis dirbo vaistininko mokiniu. Gruzdžiuose jis įkūrė Dainos ir scenos draugiją „Kanklės“, veikusią iki 1925 m., ir jai pirmininkavo, įsteigė vakarinius kursus suaugusiems, viešą knygyną.
1919 m. A. Trečiokas Šiaulių krašte būrė partizanus kovai su bermontininkais. Jis kūrė  Gruzdžiuose savivaldybę ir joje dirbo, buvo Gruzdžių valsčiaus savivaldybės pirmininkas.

APIE A. TREČIOKĄ

Gruzdžiai. – Vilnius,1999, p. 411.
Gruzdžiuose – atminimo lentelė Antanui Trečiokui / „Šiaulių krašto“ inf. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2019, kovo 2, p. 2
Rulinskas, Liudvikas. Gruzdžių vaistinės ir jų vaistininkų istorijos bruožai. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2016, liep. 1, p. 11.
Šniukas, Domijonas. Didysis visuomenininkas Antanas Trečiokas : [biografija]. – Portr.// Gruzdžiai. – D. 2, p. 1051–1053