Skip to content Skip to footer

TYČINA, ANATOLIS – DAILININKAS

∗1897 m. gegužės 11 Gruzdžiuose †1986 Minske. Dailininkas, grafikas. Gimė Gruzdžių valsčiaus raštininko Nikolajaus Tyčinos šeimoje. Kurį laiką mokėsi Šiauliuose. Gabumai dailei išryškėjo iš mažens – jau 1911 dalyvavo grafų Zubovų surengtoje parodėlėje. 1914–1920 mokėsi Penzos dailės, 1917–1920 Omsko M. Vrubelio meno mokyklose. Po to gyveno ir kūrė Minske. Pokario metais užmezgė ryšius su gruzdiečiais. Dailininkas tarsi sujungė dvi tautas.  A. Tyčinos kūrinius galima suskirstyti į 3 grupes: lakštinę paveikslinę grafiką,  knygų iliustracijas ir ekslibrisus. A. Tyčina sukūrė daug Baltarusijos gamtovaizdžių, yra ir Lietuvos pajūrio vaizdų. Svarbiausia ir populiariausia dailininko kūrybos sritis ekslibrisai, jų sukurta apie 1000. A. Tyčina laikomas Baltarusių ekslibriso pradininku. 1993 Gruzdžių miestelio bibliotekoje atidaryta nuolatinė jo darbų ekspozicija, vėliau perkelta į Naisius.

APIE A. TYČINĄ

■ Gruzdžiai. – Vilnius: Žuvėdra, 1999, p. 252–254.
■ Tyčina Anatolis // Gruzdžiai.– Vilnius, 2010, t. 2, p. 1169.
■Vansauskienė, Janina. Dailininkas sujungė Minską ir Šiaulius. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2011, geg. 7, p. 6.