Skip to content Skip to footer

ULČINAITĖ, EUGENIJA – LITERATŪROS TYRINĖTOJA, VERTĖJA

 

∗1944 m. liepos 9 Vinkšnėnuose (Šiaulių r.). VU klasikinės filologijos katedros profesorė. Baigė Vilniaus universitetą ir aspirantūrą Krokuvos universitete. Tyrinėja antikinę, Lietuvos viduramžių, renesanso ir baroko literatūrą, paskelbė dešimtis straipsnių, recenzijų. 1998 m. už nuopelnus Vilniui apdovanota Šv. Kristoforo statulėle. Vilniaus miestui skirta daug knygų, straipsnių, pranešimų mokslinėse konferencijose. 2001 m. parengtas XVI-XVIII a. literatūros tekstų apie Vilnių rinkinys „Vilniaus pasveikinimas“. 2002 m. išleistas profesorės parengtas ir išverstas XVIII a. rankraštis „Bukolikos arba piemenų eilės apie Vilnių. X eklogų“.  Straipsnis „Vilnius XVI-XVII a. lotyniškoje literatūroje“ paskelbtas leidinyje „Lietuvos miestų istorijos šaltiniai“ (kn. 3, 2001). Vienas iš paskutinių darbų – tiek istorikams, tiek visiems besidomintiems LDK ir Vilniaus istorija aktualios knygos „Inskrypcje z Wileńskich Kościołow = Vilniaus Bažnyčių įrašai“ I tomo (2005) sudarymas ir parengimas kartu su W. Appeliu.
Už mokslinę veiklą apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1999), Kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija (2001). Už lotyniškosios Lietuvos literatūros tyrinėjimus pelnė Lietuvos mokslo premiją (2008).

E. ULČINAITĖS KŪRYBA

Senosios Lietuvos literatūros ir kultūros šaltinių sąrašas: Metodinės rekomendacijos. – Vilnius, 1981.
Sau pačiam / Markas Aurelijus. – Vilnius: Mintis, 1984.
Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku: Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. – Wroclaw, 1984.
Stanislovas Rapolionis / Eugenija Ulčinaitė, Juozas Tumelis. – Vilnius: Mokslas, 1986.
Vilniaus akademijos vizitatorių memorialai ir vyresniųjų nutarimai / Eugenija Ulčinaitė, Algirdas Šidlauskas. – Vilnius: Mokslas, 1987.
Romėnų literatūros chrestomatija / Dalia Dilytė, Eugenija Ulčinaitė. – Vilnius: Mokslas, 1992.
Dainos pasauliui, saulei ir sau: Lietuvos XVI–XVII amžiaus poezijos antologija. – Vilnius: Vaga, 1993.
■ Lemties žaidimai: poezijos rinktinė / Motiejus Kazimieras Sarbievijus. – Vilnius: Baltos lankos, 1995.
Baroque literature in Lithuania. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Prūsų karas / Jonas Vislicietis. – Vilnius: Mintis, 1997.
Kalbos / Markas Tulijus Ciceronas. – Vilnius: Pradai, 1997.
Lietuvos baroko literatūra / dail. Eugenijus Karpavičius. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001.
■ Vilniaus pasveikinimas: XVI–XVIII amžiaus tekstų rinkinys. – Vilnius: LLTI, 2001.
Sources and studies in language, old literature, culture and history. – Vilnius: Sapnų sala, 2002.
Bukolikos, arba Piemenų eilės apie Vilnių. X eklogų / Jakub Niedźwiedż, Eugenija Ulčinaitė. – Vilnius: LLTI, 2002.
Lietuvių literatūros istorija: XIII–XVIII amžius / Eugenija Ulčinaitė, Albinas Jovaišas. – Vilnius: LLTI, 2003. – 524 p.: iliustr. – ISBN 9955-475-51-X
Lietuvos jėzuitų teatras: XVI–XVIII amžiaus dramų rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 261 p. – ISBN 978-9955-698-91-3
Kalbų varžybos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai. – Vilnius, 2010.
Triumfo diena: 1611 m. birželio 13 d. Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24 d. / Eugenija Ulčinaitė, Eugenijus Saviščevas. – Vilnius, 2011.
Herojų laiškai / Ovidijus. – Vilnius: Mintis, 2011. – 195 p.: iliustr. – ISBN 978-5-417-01028-6

APIE E. ULČINAITĘ

Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 481.
Eugenija Ulčinaitė [žiūrėta 2018-12-12]. Internetinė prieiga: // http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=123