Skip to content Skip to footer

VAIGAUSKAITĖ, DANUTĖ – TEATROLOGĖ

1958 rugsėjo 5 Kuršėnai. Lietuvių teatrologė. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1988). 1981 baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetus, 1981–83 ir 1988–91 juose dėstė. 1983–88 Menotyros mokslinio tyrimo instituto Maskvoje aspirantė. Nuo 1991 dėsto Klaipėdos universitete, nuo 1992 – Menų fakulteto Režisūros katedros vedėja; docentė (1994). 1997–2009 Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė, nuo 2009 viceprezidentė, 2003–07 Šiaurės Europos mėgėjų teatro aljanso (NEATA) regiono prezidentė, nuo 2006 Tarptautinės mėgėjų teatro asociacijos (AITA / IATA) Meno tarybos narė. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: teatro istorija, scenos kalba. Parašė knygą „Balso lavinimo technika“ (2005), paskelbė straipsnių lietuvių ir užsienio spaudoje. Ordino Už nuopelnus Lietuvai medalis (2006).

APIE D. VAIGAUSKAITĘ

Vaigauskaitė Danutė: [biografija] // Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius : Žuvėdra, 2005, p. 269.
Vaigauskaitė Danutė: [humanitarinių mokslų daktarė, docentė : biografijos]. – Portr. // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011, p. 192-193.
Danutė Vaigauskaitė [žiūrėta 2019-06-07]. Internetinė prieiga: https://www.vle.lt/Straipsnis/Danute-Vaigauskaite-98741