Skip to content Skip to footer

VAITKUS, FELIKSAS – JAV LIETUVIŲ LAKŪNAS

*1907 06 20 Čikagoje † 1956 07 25 Kohler, JAV.  Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių lakūnas, 1935 09 22 lėktuvu Lockheed L-5B Vega (pavadintu Lituanica II) pakartojo Dariaus ir Girėno skrydį per Atlanto vandenyną, skrisdamas iš Niujorko į Kauną. Per skrydį, trukusį apie 21 val. 30 min., nutūpė Balinrobo rajone (Airija), nors buvo numatyta nusileisti Kaune. Po skrydžio aplankė Lietuvą, pasiekė tėvų gimtinę – Lukošaičius, Gruzdžius ir Šiupylius. Atgimimo metais Lukošaičių kaime, ant supilto kalnelio įkurdintas didžiulis akmuo su iškaltu „Lituanika II“ siluetu. Apdovanotas: Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1935), Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1935 10 11), Skautų Svastikos ordinu (1935), Lietuvos aeroklubo garbės narys (nuo 1935).

APIE F. VAITKŲ

Čepas, Jonas. Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą ir viešnagė Gruzdžiuose. – Iliustr. // Gruzdžiai. – D. 2, p. 1018–1034.
Kirnienė, Virginija. Felikso Vaitkaus skrydžiui per Atlantą – septyniasdešimt. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2005, rugs. 29, pried. „Krašto žinios“, p. 1, 5.
Lakūnas Feliksas Vaitkus 1907 06 20–1956 07 25. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, rugs. 27, pried. „Naujausios žinios“, p. 2.
Feliksas Vaitkus: Transatlantinis ir karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas 1907–1956 [žiūrėta 2019-06-13]. Internetinė prieiga: http://www.plienosparnai.lt/page.php?576
Vičas, Darius. Lakūną Feliksą Vaitkų prisimenant. – Iliustr. // Žemygala. – 2010 Nr.1(9)-2010 Nr.2(10), P. 40–46.