Skip to content Skip to footer

VALSIŪNIENĖ, VALERIJA  – POETĖ

*1907 m. gegužės 4 Žiedeliuose (Krekenavos vlsč., Panevėžio aps.), † 1955 m. rugsėjo 25, palaidota Vilniaus Antakalnio kapinėse. Baigė Telšių mokytojų seminariją, 1930—1940 m. mokytojavo Šiaulių apskr. ir miesto mokyklose. Mokytojavo Ginkūnų mokykloje. 1941 m. ištremta į Krasnojarsko kraštą, kalinta lageryje. Grįžusi į Lietuvą buvo konsultante Rašytojų sąjungoje. Išleido poezijos knygelių vaikams, eilėraščių rinkinius ,,Šviesi diena”, ,,Iš širdies”, ,,Lyrika”, poemą ,,Veronika”. Mirė 1955 09 25 Vilniuje..

APIE V. VALSIŪNIENĘ

■ Prėskienis, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 496-497.
■ Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. – Vilnius: Mintis, 1971, p. 674.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 265.