Skip to content Skip to footer

VASILIAUSKAS, PRANCIŠKUS  – LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINTOJAS   

*1871 m. vasario 22 Gibaičiuose (Šiaulių r.) †1955m. kovo 15 Čikagoje, JAV. Kunigas, spaudos draudimo meto veikėjas. Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, 1893 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Dotnuvoje, Kražiuose, Balninkuose Varniuose. 1910–1913 m. gyveno Glazge (Škotija). Grįžęs į Lietuvą, klebonavo Mažeikiuose, Viekšniuose, Josvainiuose 1937 m. išvyko į JAV. Kunigavo Niutone, nuo 1947 m. gyveno Čikagoje. Periodikoje paskelbė publicistikos straipsnių. Bendradarbiavo: „Amerikoje“, „Darbininke“, „Drauge“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos ūkininke“, „Vienybėje“, „Vilniaus žiniose“, „Viltyje“ ir kitoje periodinėje spaudoje. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą, rūpinosi daraktorių rengimu, kultūrinių pramogų organizavimu.

APIE PRANCIŠKŲ VASILIAUSKĄ

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. – Vilnius, 2002, t. 2, p. 453.