Skip to content Skip to footer

VIRELIŪNAS, ANTANAS – PEDAGOGAS, SPAUDOS DARBUOTOJAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS

*1887 m. birželio 20 d. Vėžionyse, Kupiškio vlsč., Panevėžio apskr. † 1925 m. liepos 23 d. Palangoje. Lietuvos kalbininkas, pedagogas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas. 1910 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, Iki Pirmojo pasaulinio karo mokytojavo Sereikiuose (dabar Šiaulių raj.), Tveruose (Plungės raj.). Karo metu buvo mobilizuotas, Kaune pateko vokiečiams į nelaisvę, iš kurios pabėgo ir kurį laiką gyveno nelegaliai.
1918–1919 m. Saulės gimnazijos Kaune mokytojas. 1919–1921 m. dirbo Švietimo ministerijoje. Knygų leidimo komisijos steigėjas. 1923–1924 m. redagavo žurnalą „Švietimo darbas“. 1924 m. įsteigė (su kitais) knygų leidimo bendrovę „Sakalas“.
Nuo 1906 m. bendradarbiavo spaudoje, leidiniuose „Lietuvos ūkininkas“, „Mokykla“, „Mokytojas“, „Lietuva“, „Lietuvis“, „Švietimo darbas“, „Kosmos“, „Tauta ir žodis“ ir kt. Rašė mokyklų, auklėjimo, kalbos, lietuvių literatūros klausimais, nagrinėjo lietuvių kalbos terminijos dalykus. Užrašė lietuvių liaudies šokių „Dobilėlis“ ir kitų tekstų, melodijų.

APIE A. VIRELIŪNĄ

Vireliūnas Antanas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, t. 25, p. 261.
Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. Vilnius: Mokslas, 1992, t. 5, p. 318.
Kalbininkas, gamtininkas, pedagogas [žiūrėta 2019-06-14]. Internetinė prieiga: http://www.vartiklis.lt/history/lith/vireliunas.htm