Skip to content Skip to footer

VIŠINSKIS, POVILAS – PROZININKAS, PUBLICISTAS, KRITIKAS

„Mūsų idealas – laisva, nepriklausoma Lietuva, nusikračiusi svetimų ir savų despotų, pamynusi po kojų tamsybes, išvien su kitomis laisvomis tautomis rūpinasi pagerinimu savo ekonomiško būvio ir žengia pirmyn“.
/Povilas Višinskis/

∗1875 m. birželio28 Ušnėnuose, Kelmės r. †  1906 balandžio 23 Berlyne, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.  Mokytojas, režisierius, lietuvybės propaguotojas, politinis veikėjas. 1894–1898 m. studijavo Peterburgo universiteto Gamtos fakultete. 1898–1904 m. mokytojavo Šiauliuose, Kurtuvėnuose (Šiaulių r.). Bendradarbiavo draudžiamoje lietuvių spaudoje, rūpinosi knygnešyste, literatūros platinimu, prisidėjo prie lietuvių mėgėjų teatro organizavimo. 1902 m. pirmininkavo varpininkų suvažiavimui Zubovų dvare Aleksandrijoje. Vienas iš Lietuvos demokratų partijos kūrėjų, didžiųjų Šiaulių gegužinių organizatorius. P. Višinskis yra pirmasis žmogus, iškėlęs Lietuvos nepriklausomybės idėją ir teisminiu keliu net Rusijos senate laimėjęs bylą dėl spaudos lietuviškais rašmenimis grąžinimo. Jis 1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime, nors pats dėl ligos nedalyvavo, pagrindė Lietuvos nepriklausomybės idėją teoriškai, pabrėžė būsimos valstybės demokratinį pobūdį, suprato lietuvių kultūros integravimosi į Europos kontekstą būtinumą. Redagavo „Varpą“ ir „Ūkininką“ (1900 m.), 1904–1905 m. dirbo laikraščių „Vilniaus žinios“, „Lietuvos ūkininkas“ redakcijose. Parašė realistinių demokratinių tendencijų vaizdelių ir apsakymų, mokslinį darbą „Antropologinė žemaičių charakteristika“ (1897 m., išsp. 1935 m.), parengė 2 elementorius. Kūrybiniam darbui paskatino Šatrijos Raganą, Žemaitę, Lazdynų Pelėdą, Jovarą, rūpinosi jų kūrinių publikavimu.

P. VIŠINSKIO KŪRYBA

■ Raštai / [redakcinė komisija: J. Jurginis, B. Pranckus, J. Zinkus ; surinko A. Sprindis ; spaudai paruošė ir redagavo A. Žirgulys]. – Vilnius : Vaga, 1964.
Kn. taip pat: Povilas Višinskis / A. Sprindis, p. 5-33.
Antropologinė žemaičių charakteristika / sudarytojas Gintautas Česnys ; [iš rusų ir lenkų kalbų vertė Vytautas Vitkauskas]. – Vilnius: Valstybės žinios, 2004 (Vilnius : Spauda). – Versta iš rankraščio. – Santr. angl. – Turinyje aut.: Gintautas Česnys, Vacys Milius, Irena Višinskaitė-Čepienė, Vytautas Vitkauskas. – Bibliogr. išnašose.

APIE P. VIŠINSKĮ

Būtėnas, Julius. Povilas Višinskis. – Kaunas, 1936; 2 fotogr. leid. Kaunas: Egalda, 1997.
Sprindis, Adolfas. Povilas Višinskis. – Vilnius: Vaga, 1978.
Višinskis, Povilas. Antropologinė žemaičių charakteristika. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2004, p. 171–175.