Skip to content Skip to footer

VITKAUSKAS, VYTAUTAS – LIETUVIŲ KALBININKAS

*1935 m. rugpjūčio 1 Kuršėnuose, † 2012 m. vasario 18 Šiauliuose. Palaidotas senosiose Kuršėnų miesto kapinėse. Lietuvių tarminės leksikografijos pradininkas. Habil. dr. (hum. m., 1999). 1958 baigęs Vilniaus universitetą iki 2005 dirbo Lietuvių kalbos institute (iki 1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas), 1990–2003 Žodynų skyriaus vadovas. 1979–2007 dėstė Lietuvos konservatorijoje (nuo 2004 Lietuvos muzikos ir teatro akademija); profesorius (2001). Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyno (1963) vienas sudarytojų, akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ vienas autorių (t. 9–12 1973–81) ir redaktorių (t. 11–16 1978–95), nuo 1994 – vyriausiasis redaktorius (t. 17–20 1996–2002; Lietuvos mokslo premija 1996, su kitais); žodynui užrašė tarmių apie 65 000 žodžių. Parengė „Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodyną“ (1976), su G. Naktiniene ir A. Paulauskiene – „Druskininkų tarmės žodyną“ (1988). Parašė „Lietuvių kalbos tarties žodyną“ (1985–2001), „Vietovardžių kirčiavimo žodyną“ (su M. Razmukaite, 1994), „Lietuvių kalbos kirčiavimo žodyną“ (1995). Parengė Gyvosios kalbos faktų „Lietuvių kalbos žodynui“ rinkimo programą (1996), parašė knygas „Liaudies kalbos grožis“ (1981), „Juozas Balčikonis“ (1985), „Ar sunkus lietuvių kirčiavimas“ (1988), „Kad mūsų žodis neverktų“ (1990), „Vakarų kalbų naujieji skoliniai“ (su V. Rudaitiene, 1998), „Lietuvių kalbos tarmių morfoneminiai reiškiniai“ (2001), „Lietuvių kalbos žodyno taisymai“ (2006). Dirbo rengiant „Lietuvių kalbos žodyno elektroninį variantą“ (2005), „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 3–5 leidimus (1993, 2000, 2003). Parašė straipsnių lietuvių dialektologijos, kalbos kultūros, teatro klausimais. Gedimino ordino Karininko kryžius (2002).

V. VITKAUSKO KŪRYBA

Lietuvių kalbos tarties žodynas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001.
Kad mūsų žodis neverktų. – Kaunas: Šviesa, 1990. – 77, [3] p.: iliustr.
Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas. – Vilnius: Mokslas, 1976.
Juozas Balčikonis. – Kaunas: Šviesa, 1985. – (Gyvenimas ir kūryba).
■ Druskininkų tarmės žodynas / G. Naktinienė, A. Paulauskienė, V. Vitkauskas. – Vilnius : Mokslas, 1988.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Lietuvių kalbos institutas. – 4-asis leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000.

∗∗∗

Kuršėnų šnektos ypatybės ir svarba kalbos istorijai // Kuršėnai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003. – P. 422–425.
Raudėnų šnekta [su prierašu apie autorių]. – Bibliogr. išnašose // Raudėnų kraštas. – Vilnius: Diemedis, 2007. – P. 369–374, 489.
Tarmių žodynai turi svarbių klausimų // Gimtoji kalba. – 2007, Nr. 4, p. 32.

APIE V. VITKAUSKĄ

Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas: Lietuvių kalbos draugija, 2015.
Lietuviško žodžio didžiavyris: knyga apie kalbininką Vytautą Vitkauską / [sudarytojas Stasys Lipskis]. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Vytautas Vitkauskas: [kalbininkas]: bibliografija / Liet. k. inst. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1995.
Vytautas Vitkauskas: bibliografijos rodyklė / Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras. – 2-asis patais. ir papild. leid. – [Vilnius]: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005