Skip to content Skip to footer

Vizitinė Kortelė

siauliu_r_biblioteka
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiame pastate buvo įsikūrusi 1976-2020 m.

Biblioteka — tai kultūros visuma, kuri apima žinias, informaciją, mokymą, bendravimą, tobulėjimą, patyrimą, moralę, teisę, meną.

Šiaulių rajoninė biblioteka įsteigta 1951 metais. 1995 metais,  priėmus naująjį Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, biblioteka pavadinta Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka.

MISIJA —  būti bendruomenės informacijos, kultūros, laisvalaikio centru, plėtoti lavinimosi visą gyvenimą galimybes bibliotekose, tenkinti rajono bendruomenės informacinius poreikius.

STRATEGINIAI TIKSLAI — užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir sklaidą bei kokybišką paslaugų teikimą bendruomenės nariams; vykdyti su Šiaulių rajonu susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo saugojimą ir sklaidą; aktyviai dalyvauti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime.

BIBLIOTEKOS VIZIJA — siekti, kad Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos struktūriniai teritoriniai padaliniai taptų atvira viešoji erdvė skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ar išsilavinimo žmonėms, būtų modernios ir aprūpintos naujausiomis technologijos priemonėmis bibliotekos.

2019 metais:
Viešųjų bibliotekų sistemą rajone sudaro: Viešoji biblioteka, 27 struktūriniai teritoriniai padaliniai ir 1 išdavimo punktas.
Bibliotekų fonduose sukaupta 218 574 fiz. vnt.  dokumentų.
Rajono bibliotekose skaito beveik 7 381 skaitytojų, per metus apsilanko 91 078 tūkst. lankytojų. Išduota 185 134 fiz.vnt. dokumentų.

Biblioteka — Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalyvė, nuo  2019 m. jau visi Šiaulių rajono viešosios bibliotekos struktūriniai teritoriniai padaliniai turės automatizuotą LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemę (SAP).

Dalyvavimas projektuose „Bibliotekos pažangai“ (2008—2012 m.) ir „Bibliotekos pažangai-2“ labai pakeitė kaimo bibliotekas. Jos buvo kompiuterizuotos, visose įdiegta vieša ir nemokama interneto prieiga vartotojams. Skaitmeninė integracija bendruomenėje suaktyvino žmonių domėjimąsi bibliotekomis – informacijos saugyklomis ir prisideda prie informacinės žinių visuomenės kūrimo.

Bibliotekose nuolat organizuojami renginiai, pristatomos rašytojų knygos, literatūros parodos, tautodailininkų kūrybos darbai, skelbiami konkursai, viktorinos, skaitymo skatinimo renginiai, edukaciniai užsiėmimai, kompiuteriniai mokymai gyventojams, bibliotekos dalyvauja projektinėje veikloje.

Kiekvienas bibliotekininkas orientuojasi į vartotoją ir siekia, kad kaimo biblioteka būtų: Artima, Demokratiška, Patraukli, Bendruomeniška, Paslaugi, Informatyvi, Visiems lygi.