Skip to content Skip to footer

Vizitinė kortelė

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka šiame pastate įsikūrė 2022 m.

Biblioteka — tai kultūros visuma, kuri apima žinias, informaciją, mokymą, bendravimą, tobulėjimą, patyrimą, moralę, teisę, meną.

MISIJA —  būti bendruomenės informacijos, kultūros, laisvalaikio centru, plėtoti lavinimosi visą gyvenimą galimybes bibliotekose, tenkinti rajono bendruomenės informacinius poreikius.

STRATEGINIAI TIKSLAI — užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir sklaidą bei kokybišką paslaugų teikimą bendruomenės nariams; vykdyti su Šiaulių rajonu susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo saugojimą ir sklaidą; aktyviai dalyvauti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime.

BIBLIOTEKOS VIZIJA — siekti, kad Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka ir jos struktūriniai teritoriniai padaliniai taptų atvira viešoji erdvė skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ar išsilavinimo žmonėms, būtų modernios ir aprūpintos naujausiomis technologijos priemonėmis bibliotekos.

2022 metais:
Viešosios bibliotekos sistemą rajone sudaro: Viešoji biblioteka, 24 struktūriniai teritoriniai padaliniai ir 1 išdavimo punktas.
Bibliotekų fonduose sukaupta 199 083 fiz. vnt.  dokumentų.
Rajono bibliotekose skaito beveik 6 547 skaitytojų, per metus apsilanko 74 803 tūkst. lankytojų. Išduota 131 613 fiz. vnt. dokumentų.

Kiekvienas bibliotekininkas orientuojasi į vartotoją ir siekia, kad kaimo biblioteka būtų: artima, demokratiška, patraukli, bendruomeniška, paslaugi, informatyvi, visiems lygi.