Skip to content Skip to footer

2022 metai

ŠRSVB vykdomi projektai

 

Projekto trukmė: 2022-07-01 – 2022-09-30

Projekto vadovė: Vilija Jaškauskienė

Projekto rėmėjas: LKT, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: projekto tikslas – organizuojant vasaros vaikų dienos stovyklą padėti socialinę atskirtį patiriantiems 1- 4 klasių Šiaulių rajono bei Ukrainos vaikams šiuolaikiniais būdais pažinti ir vertinti tautos etninę kultūrą, skatinti jų meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, įtraukiant į kūrybinį procesą menines, edukacines veiklas. Siekiama, kad vaikai iš Ukrainos susipažintų su vietine kultūra, įsitrauktų į bendruomenės gyvenimą.

Projekto trukmė: 2022-06-01 – 2022-12-31

Projekto vadovė: Joneta Filinskė

Projekto rėmėjas: LKT, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: projekto tikslas – skatinti gyventojų domėjimąsi senaisiais baltų ženklais ir baltų etnokultūra, Kuršėnų mieste surengiant inovatyvių šviesos instaliacijos ir edukacinių renginių ciklą, sukurtą pagal baltų simbolius.

Projekto trukmė: 2022-06-01 – 2022-12-31

Projekto vadovė: Joneta Filinskė

Projekto rėmėjas: LKT, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: inovatyvus šviesuolių atminties: jų gyvenimo, kūrybos ir veiklos istorinės reikšmės Kuršėnams, Šiaulių kraštui ir Lietuvai įamžinimas ir populiarinimas, įkuriant bibliotekoje Šiaulių rajono šviesuolių muziejinę erdvę ir sukuriant inovatyvias edukacines programas.

Projekto trukmė:  2022-03-01 – 2022-11-30

Projekto vadovė: Rita Bielskienė

Projekto rėmėjas: LKT, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: projektas skirtas Kužių miestelio bendruomenės įtraukimui į istorines, kultūrines, pažintines,
edukacines veiklas, sukuriant dokumentinį filmą apie miestelio istoriją ir dabartį,
siekiant įprasminti miestelio 370 metų sukaktį ir skatinant domėjimąsi savo krašto
praeitimi, puoselėjant ir saugant savasties šaknis ir tradicijas.

 

ŠRSVB dalyvavimas kituose institucijų projektuose