Skip to content Skip to footer

2022 metai

ŠRSVB vykdomi projektai

 

Projekto trukmė: 2022-07-01–2022-09-30

Projekto vadovė: Vilija Jaškauskienė

Projekto rėmėjas ir partneris: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: projekto tikslas – organizuojant vasaros vaikų dienos stovyklą padėti socialinę atskirtį patiriantiems 1- 4 klasių Šiaulių rajono bei Ukrainos vaikams šiuolaikiniais būdais pažinti ir vertinti tautos etninę kultūrą, skatinti jų meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, įtraukiant į kūrybinį procesą menines, edukacines veiklas. Siekiama, kad vaikai iš Ukrainos susipažintų su vietine kultūra, įsitrauktų į bendruomenės gyvenimą.

Projekto trukmė: 2022-06-01–2022-12-31

Projekto vadovė: Joneta Filinskė

Projekto rėmėjas ir partneris: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: projekto tikslas – skatinti gyventojų domėjimąsi senaisiais baltų ženklais ir baltų etnokultūra, Kuršėnų mieste surengiant inovatyvių šviesos instaliacijos ir edukacinių renginių ciklą, sukurtą pagal baltų simbolius.

Projekto trukmė: 2022-06-01–2022-12-31

Projekto vadovė: Joneta Filinskė

Projekto rėmėjas ir partneris: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: inovatyvus šviesuolių atminties: jų gyvenimo, kūrybos ir veiklos istorinės reikšmės Kuršėnams, Šiaulių kraštui ir Lietuvai įamžinimas ir populiarinimas, įkuriant bibliotekoje Šiaulių rajono šviesuolių muziejinę erdvę ir sukuriant inovatyvias edukacines programas.

Projekto trukmė:  2022-03-01–2022-11-30

Projekto vadovė: Rita Bielskienė

Projekto rėmėjas ir partneris: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: projektas skirtas Kužių miestelio bendruomenės įtraukimui į istorines, kultūrines, pažintines, edukacines veiklas, sukuriant dokumentinį filmą apie miestelio istoriją ir dabartį, siekiant įprasminti miestelio 370 metų sukaktį ir skatinant domėjimąsi savo krašto praeitimi, puoselėjant ir saugant savasties šaknis ir tradicijas.

 

ŠRSVB dalyvavimas kituose institucijų projektuose

Projekto trukmė: 2022-01-01–2022-12-31.

Projekto organizatorius: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto pristatymas: The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE) programa – pasaulyje pirmaujanti neformaliojo švietimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų. Programos esmė – įveikti asmeninius iššūkius, kurie suteiktų praktinių gyvenimiškų ir karjerai naudingų įgūdžių, ugdytų drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę.

 

Projekto trukmė: 2022-03-30–2022-12-31.

Projekto organizatorius: „Pelloplast“ įmonė

Projekto pristatymas: Įstaiga 2022 metų pavasarį buvo pakviesta prisidėti prie „Pelloplast“ tyrimo projekto. Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti, kiek efektyviai papildoma knygų viršelių danga pailgina knygų gyvavimo laiką. Knygos yra aplenkiamos Suomijoje 1971 metais įkurtos „Pelloplast“ įmonės neatlygintinai suteikta apsaugine plėvele. Vienas egzempliorius yra aplenktas „Pelloplast“ plėvele, kitas, kontrolinis, liko nelenktas.

Projekto trukmė: 2022-01-07 – 2022-12-31.

Projekto pristatymas: Projektas „Doku.NK” – tai žmogaus teisių dokumentinių filmų programa, kuria gali būti grįstos ir edukacinės veiklos. Preliminariai programą sudaro 1 VR filmas, 3 trumpametražiai ir 6 pilno metro dokumentiniai filmai.

Projekto trukmė: 2022-01-01–2022-12-31.

Projekto rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba.

Projekto pristatymas: tarptautine patirtimi paremtas ankstyvojo skaitymo skatinimo projektas, kurio metu naujagimiams ir jų tėveliams dovanojamas ankstyvojo skaitymo skatinimo lauknešėlis. Pagrindinis projekto tikslas – užauginti Lietuvoje pirmą kartą vaikų, kurių skaitymo patirtis prasideda nuo pat pirmų dienų, kartu skatinant skaitymą šeimoje ir padedant jauniems tėvams įsisąmoninti ankstyvojo skaitymo svarbą ir suteikiant jiems reikalingų priemonių ir žinių. Tai atspindi ir projekto šūkis: „Su kiekviena knyga – ūgteli karta!“

Projekto trukmė: 2022-09-15–2022-12-31.

Projekto rėmėjas: Lietuvos kino centras, Audiovizualinių kūrinių autorinių teisių asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir VšĮ “Filmų štrichai”.

Projekto pristatymas: Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ – nuo  2003 m. Lietuvoje vykstantis nekomercinių animacinių filmų festivalis. Jo misija – kuo plačiau pristatyti pasaulinės animacijos spektrą: įvairių stilių, mokyklų atstovų darbus, parodyti animaciją, kuri skatina kūrybiškumą. Festivalis išplėtęs bendradarbiavimą su įvairiomis užsienio šalių animacijos ir kino mokyklomis. Jo programa pristato garsių pasaulio režisierių, debiutantų, studentų kūrinius, nemaža jų dalis pelnę įvairių tarptautinių festivalių nominacijas bei prizus.