Skip to content Skip to footer

Nuo birželio 3 d. Kairių bibliotekoje veikia Anetos Koryznės aliejinės tapybos ir poezijos darbų paroda „Aspiracijos“. Savo darbų parodą „Aspiracijos“ A. Koryznė pavadino, nes „tai ko nors vylimasis, troškimas, laukimas, lūkestis. Visi vaizduojamosios dailės ir poezijos darbai tampa savita menine kalba ir dalijimusi asmeninėmis įžvalgomis. Pagrindinė mano parodos idėja yra ta, kad skirtingos aspiracijos mus lydi visą gyvenimą, o dažnai net tampa priežastimi gyventi…“.
Dailininkė gimė 1979 m. Šiauliuose. 1997 m. baigė Šiaulių J. Janonio gimnaziją. 2002 m. Šiaulių universitete Menų fakultete baigė dailės ir technologijų studijų programą, įgijo dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2003 m. Šiaulių universitete Humanitariniame fakultete baigė antrosios pakopos istorijos krypties paveldosaugos studijų programą, įgijo aukštąjį išsilavinimą ir paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją. 2004 m. baigė Šiaulių universiteto Menų fakultetą ir įgijo meno istorijos magistro laipsnį. Parodose eksponuojamus aliejinės tapybos, grafikos ir autorine technika atliktus kūrybinius darbus paįvairina pačios sukurtais eilėraščiais, rengia autorines parodas Lietuvoje, dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Menininkės darbų yra įsigiję Lietuvos ir užsienio meno mylėtojai. A. Koryznė aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose, seminaruose, yra mokslinių ir metodinių straipsnių autorė, rašo ir įgyvendina kūrybinius bei prevencinius projektus. Nuo 2019 m. yra Šiaulių rajono literatų asociacijos narė, priklauso Lietuvos karališkajai bajorų sąjungai, nuo 2016-04-17 – Šiaulių krašto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos tarybos narė, nuo 2022 m išrinkta vade. Dailininkė yra gavusi daug apdovanojimų: 2017-10-14 už istorinę pilietiškumo ir patriotizmo sklaidą Kauno apskrities bajorų draugija, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, Šv. Jurgio konventas apdovanojo Tado Kosčiuškos kryžiumi; 2018-02-16 už nuopelnus organizuojant pilietinę ir patriotinę veiklą Lietuvoje kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba apdovanojo Laisvės kovų didžiojo kryžiaus ordinu; 2019-08-23 Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba apdovanojo atminimo medaliu „Baltijos keliui 30“; 2020-09-18 už svarų indėlį į Lietuvos valstybės gerovės kūrimą apdovanota proginiu Lietuvos Respublikos Seimo ženklu „Lietuva 1918-1920-1990“.
Anetos Koryznės tapybos ir poezijos darbų paroda „Aspiracijos“ veiks iki rugsėjo 1 d. Kviečiame apsilankyti!

Ramutė Preimontienė,
Kairių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos autorės

Komentaras