Skip to content Skip to footer

Kai metų virsmas pasiekia gruodą, o tamsa užleidžia savo vietą plintančiai šviesai – ateina slaptinga Kalėdų naktis, kurios mes visi laukiame nešdami ramybę, meilę ir viltį, – tokiais žodžiais pasveikino visus 2018 m. gruodžio 22 d. susirinkusius į kalėdinės eglutės įžiebimo popietę Žadžiūnų bendruomenės pirmininkė Malvina Stravinskienė.
Ilgai lauktas atvykęs Kalėdų senelis saldžiomis dovanomis apdovanojo pačius mažiausius, kurie padeklamavo eilėraščius visiems susirinkusiems. Šventės dalyviai rašė palinkėjimus ateinantiems metams. Vaikai šoko apie degantį laužą, žaidė žaidimus.
Popietėje Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė Ona Skirmantienė pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis. Ji padėkojo dalyvavusiems akcijose „Advento vainikas“: Malvinai Stravinskienei, Genei Mejerienei, Vilmai Čiūdarienei, Daivai Jurgaitienei, Janinai Piščikienei, Gabrielei Skirmantaitei ir „Knygų Kalėdos“: Zinai Jautakienei, Onai Niekienei, Malvinai Stravinskienei, padovanojusioms naujų knygų bibliotekai. Už nuoširdų bendradarbiavimą bendruomenės pirmininkei Malvinai Stravinskienei ir Žadžiūnų neįgaliųjų padalinio vadovei Onai Niekienei įteiktos atminimo dovanėlės.
Eglė įžiebta. Žadžiūnų kaimas pasipuošęs. Dabar belieka tikėtis, kad gražūs šventiniai linkėjimai išsipildys, o stebuklų nakties laukimas neprailgs.

Ona Skirmantienė,
Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė

 

Komentaras