Skip to content Skip to footer

Birželio 14 d. Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimas „Ištvėrę Sibiro gulaguos sugrįžom stipresni“. Renginio pagrindinė mintis – viltis. Kaip rašė amerikiečių rašytojas Christian Nestell Bovee: „Kai visa prarasta, vis dėlto dar lieka viltis“.
Apie viltį Sibiro gulaguose papasakojo tremtyje gimusios ir Gruzdžiuose gyvenančios Antanina Vasiliauskaitė ir Aldona Pališaitienė. Bibliotekos kraštotyros darbą „Tremtinio skaudi dalia širdy. Buvusių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai“ pristatė ir ištraukas perskaitė vyresnioji bibliotekininkė Liongina Šufinskienė. Tuo pačiu, prisijungiant prie atminties akcijos „Ištark, Išgirsk, Išsaugok“, buvo pagarsinti Gruzdžių apylinkės buvusių tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės.
Gruzdžių krašto bendruomenės pirmininkė Deimantė Radžvilė ir Gruzdžių seniūnijos seniūno pavaduotoja Gražina Slavikienė pasidalino mintimis apie viltį dabar, esant sudėtingai situacijai kaimyninėse respublikose ir kokią skausmingą patirtį mums suteikia tremtinių ir politinių kalinių gyvenimo istorijos.
Renginį papuošė Kuršėnų meno mokyklos mokinių Amelijos Jašiskytės (fortepijono mokytoja Agnė Dirvinskienė), Rositos Rubežytės, Brigitos Birantaitės (fortepijono mokytoja Diana Čekanauskienė) pianinu atliekami muzikiniai kūriniai.
Renginio metu vyko spaudinių paroda „Ištvėrę Sibiro gulaguos sugrįžom stipresni“.

Jurgita Jasiškytė,
Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos Lionginos Šufinskienės ir Ligitos Grigaitienės

Komentaras