Skip to content Skip to footer

Kaip akimirka metai prabėgo,
Kur jaunystė, šokėja žvitri?
Ar matai – jinai ten, pasislėpus
Žvelgia tai į akis.

Nesvarbu, kiek dienų jau nuėjo,
nes širdy tokia pat esi.
Šlovink Saulę kasdien atsikėlus,
Juk tokia dar jauna tu esi!

Irena Marija Valionienė

2020 m. sausio 23 dienos popietę Šiaulių rajono savivaldybės  kultūros centro parodų salėje  vyko Irenos Marijos Valionienės eilėraščių  knygos „Akimirka“ pristatymas.
„Akimirka“ – pirmoji autorės eilėraščių knyga. Trapios gyvenimo kasdienybės atradimų, netekčių, meilės, gamtos grožio ir jo švytėjimo akimirkas autorė lyg brangakmenius sudeda į savo eiles.
Irena Marija Valionienė  gimė ir augo nuostabiame mažais upeliais išraižytame miškeliais apsuptame Viduklės miestelyje. Baigusi Vilniuje mokslus gyveno ir dirbo Pakruojyje, Linkuvoje, Kuršėnuose. Dirbdama lietuvių kalbos mokytoja, tautinių šokių  kolektyvų vadove, tautodailininke Irena nuolat sulaukdavo  savo darbų įvertinimų. Turėdama puikią muzikinę klausą, polinkį menui visą gyvenimą rašė eilėraščius.
Smagiai visus nuteikė  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studijos  „Diemedėlis“  merginų grupė (vadovė Loreta Lideikienė). Jos atliko šokius: „Ratilėlis“ (choreografija  Laimutės Kisielienės), „Šarkela varnela“  (choreografija Linos Klepeckaitės-Diržininkienės).
Eilėraščių knygoje yra eilėraštis skirtas poetei, dainuojamosios poezijos, romansų atlikėjai Vilijai Imbrienei. Ji pati atvyko į renginį pasiruošusi dainų iš knygos. Renginiui skambesio suteikė skaitovo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisieriaus Zenono Gestauto  deklamuojamos eilės iš pristatomos knygos.
Pasveikinti  autorės  atvyko gausus būrys svečių: Lietuvos Respublikos  Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė,  Kuršėnų seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė, žurnalistė, knygos „Akimirka“ redaktorė Gražina Viktorija Petrošienė,  Trečiojo amžiaus universiteto studentės, Kuršėnų literatų klubo „Atgaiva“ narės, Neįgaliųjų  klubo „Spindulys“ nariai bei giminės ir artimieji.
Autorė negailėjo gražių žodžių Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos  darbuotojoms, kurios jai padėjo tiek surenkant eilėraščius kompiuteriu, tiek  morališkai palaikydamos, kad knyga būtų išleista.
Renginį organizavo Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

Joneta Filinskė,
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja