Skip to content Skip to footer

Virtualių parodų ciklą „Kolekcijos mūsų rajone“ baigiame su šių metų simboliu – gaidžiu. Besibaigiantys 2017-ieji metai – Gaidžio metai. Gaidys išsiskiria iš kitų gyvūnų aštriu balsu, ryškiomis plunksnomis, gracingumu ir pomėgiu būti dėmesio centre. Apdovanotas idealisto savybėmis, kuriam nėra svetimos pagyros ir žavėjimasis. Gimę Gaidžio metais yra lengvai bendraujantys, tuo pačiu išsiskiria atsakingumu. Tačiau pernelyg didelis noras puikuotis jam suteikia egoistiškumo, taip pat užsispyrimo, priekabumo. Gaidys sako ką galvoja, todėl ši savybė gali būti laikoma konfliktiškumu.

„Gaidys – kiemo šeimininkas, tvarkdarys. Jis visą laiką vedžiojasi vištas, rūpinasi jomis: radęs skanesnį grūdą kviečia lesti, o pajutęs pavojų iškart perspėja, kad jo „haremas“ spėtų pasislėpti. Galima būtų teigti, kad gaidys elgiasi kaip geras, rūpestingas ir protingas vyras“ – juokiasi gruzdietė pedagogė Rita Gaidamavičiūtė apibūdindama savo gaidžių kolekciją.

Gaidžio simbolis yra ypatingas, tai etnologijoje, mitologijoje, tautosakoje reikšmingas personažas, ryto, saulės patekėjimo pranašas, aušros šauklys, dienos skelbėjas. Gaidys siejamas su drąsa ir kova, su vyriškumu ir saule. Jo giesmė skelbia aušrą ir simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą.

„Vietnamiečių priežodis sako, kad gaidys suras kirminą net jei reikės giliai kasti kojomis ir snapu“, tad visiems, žiūrėjusiems parodą, linkime po krislelį gaidelio giedoriaus budrumo, narsumo, drąsos, užsispyrimo siekiant tikslų ir 2018 metais!.