Skip to content Skip to footer

Antanas Budzinskas: Kraštotyra

Antanas Budzinskas savo gimtojoje sodyboje Šakynoje 2002-05-09. Jono Tamulio nuotr.

ŠAKYNA – ŠIAURĖS VAKARAI

Šakyna čia, kur jau seniai
Į dangų lipa apyniai,
Kur lygumos vėl dalgį kala,
O vakarais – alus ant stalo…

Kur beeini, ką bedarai,
Vis tiek mielesnė tau už viską
Šakyna – šiaurės vakarai.

Ir nuo Kuršėnų ar Gruzdžių,
Žagarės tarpmiškių gūdžių
Subėga vieškeliai dulkėti
Kasdien joje pasižmonėti…

Antano Budzinsko sodyba gimtojoje Šakynoje 2002-05-09. J. Tamulio nuotr.

Kur beeini, ką bedarai,
Vis tiek mielesnė tau už viską
Šakyna – šiaurės vakarai.

Ir tu, žmogau, kitoks tapai;
Šakynos praeities varpai
Jau aštuonioliktaisiais kvietė
Į kovą ariantį valstietį.

Kur beeini, ką bedarai
Vis tiek mielesnė tau už viską
Šakyna – šiaurės vakarai.

1972-06-15

Antanas Budzinskas savo gimtojoje sodyboje Šakynoje 2002-05-09. Jono Tamulio nuotr.

GRĮŽTAME

Grįžtu į vasarą vaikystės –
Sodybų jau neberandu…
Kokie aukšti beržai išlikę;
Ir kiek kamienuose randų!

Užgriuvo šuliniai ir svirtys,
Užžėlė vieškeliai eiti.
Ar benutūps ant nuogo lauko
Sparnuočiai grįžtantys, greiti?

Sugrįžtame „namo“ paaikčiot
Ir neberasi anos dienos.
Tik užkastos giliai monetos
Vaiduokliškai tamsoj liepsnos.

Vienas kitą laidoti žadėjom –
Apaugo kapinaitės tos.
Ir stovim, kepures nuėmę,
Čia prie sodybos išartos…

1987 m.

KRAŠTOTYROS DARBAI

Ir priešui nelinkėčiau: [apie politinį kalinį Bronių Pagojų] [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Žarėnų biblioteka; darbą rinko ir paruošė Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkas Antanas Budzinskas. – Žarėnai, 1995. – 26 lap.: iliustr. – Rankraštinis dokumento originalas. Tekstas spausdintas rašomąja mašinėle. Kraštotyros darbas įrištas aplanke kietu viršeliu. Tekstas, nuotraukos, dokumentai vienoje lapo pusėje. – Tiražas 1 egz.

Kančių, praradimų keliais. Pasmerktųjų sąstatas [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; darbą rinko ir paruošė Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkas Antanas Budzinskas. – Žarėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Žarėnų filialas, [1999]. – [9] p. – Rankraštinis dokumento originalas spausdintas kompiuteriu. Kraštotyros darbas įrištas segtuve. Tekstas, dokumentai vienoje lapo pusėse. – Tiražas 1 egz.

Mano gatvė [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Antanas Budzinskas. – Šakyna: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šakynos filialas, [1993]. – 19 p. : iliustr. + 1 CD (A. Budzinskas / Mano gatvė): [Rankraštinio dokumento suskaitmeninta kopija]. – Darbas susegtas segtuve. Tekstas, nuotraukos, dokumentai abiejuose susegamų lapų pusėse. – Tiražas 1 egz.

Žarėnų bibliotekos vedėjo literatūriniai bandymai [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono CBS; vyr. bibliotekininkas A. Budzinskas. – Žarėnai, 1986. – 6 lap.: iliustr. [Rankraštinio dokumento kopija. Kompiuteriu spausdintas tekstas. Darbas susegtas segtuve. Tekstas, nuotraukos, dokumentai vienoje lapo pusėje]. – Tiražas 1 egz.

Komentaras