Skip to content Skip to footer

2018 m. spalio 19 d. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro salėje vyko šventė ,,Biblioteka istorijos vingiuose“, skirta Kurtuvėnų bibliotekos veiklos 70-mečiui. Atvyko garbūs svečiai, ištikimi skaitytojai ir visi, mylintys knygą.
Į salę pirmosios atskubėjo ,,pelytės“, buvusios Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinės:  Urtė Arminaitė (6 kl.) ir Greta Grigalaitytė (5 kl.). Pranešusios susirinkusiems apie šventę, jos pasikvietė draugus – lėlių teatro ,,Kurtinukai“ dalyvius (pirmokus). Jie, apsirengę pasakų veikėjais, kartu su laisvalaikio pedagoge Asta Arminiene pasveikino bibliotekininkę Aureliją Kniurienę, įteikdami pačių nupieštų ir laminuotų šešėlių teatro lėlių rinkinį. Trumpą programėlę parodė priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Drugeliai“ ugdytiniai, vadovaujami muzikos vadovės Indrės Pažereckienės. Pirmokės pašoko Urtės Arminaitės sukurtą šokį ,,Kaip norėčiau aš turėti“.
Vyresnioji bibliotekininkė Aurelija Kniurienė trumpai apžvelgė Kurtuvėnų bibliotekos istoriją, pokyčius, pristatė joje dirbusius žmones ir dabar vykdomas įvairias veiklas. Prisiminimais apie darbo metus pasidalijo Antanina Koskutė-Paulauskienė, Irena Pluščiauskienė ir Zofija Popova.
Jubiliejaus proga pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja Judita Šakočiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, Šiaulių miesto Rotary klubo ,,Harmonija“ atstovės Laimutė Garbačauskienė ir Genovaitė Kačiuškienė, Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Vaidas Bacys. Su dovanomis atvyko asociacijos ,,Kurtuvėnų bendruomenė“ pirmininkė Jurgita Bartkuvienė,bendruomenės narys Dainius Popovas bibliotekai padovanojo pilną skrynią knygų (171 vnt.). Šiaulių viešosios bibliotekos direktorė padėkos raštus įteikė Rotary klubui ,,Harmonija“ už paramą Kurtuvėnų bibliotekai, ,,knygnešei“ Valerijai Stanaitienei, ilgametei skaitytojai Janinai Daujotienei, aktyviausiems skaitytojams Virginijai ir Tadui Kvietkauskams, bibliotekininkės pagalbininkei-savanorei Gretai Grigalaitytei. Vyresnioji bibliotekininkė A. Kniurienė padėkojo Algirdui Kontrimui už knygų ir fotografijų parodą „Mūsų Kurtuvėnai“, Ritai Markulienei-Budrytei už mamos išleistas ir bibliotekai padovanotas knygutes, šventės rėmėjams – smuklės ,,Kryžkelė“ savininkei Zuzanai Kalnikienei, Bubių seniūnijos seniūnui Vytautui Slabiui ir Pauliui Račui.
Šventinį paminėjimą linksmomis dainomis tęsė Kelmės rajono Šaukėnų kultūros namų ansamblis ,,Liafado“ (vadovas Algirdas Raubickas). Šventės pabaigoje dalyviams jaunosios skaitytojos padovanojo po originalų knygos skirtuką. Visi buvo pakviesti pasivaišinti rėmėjų vaišėmis ir pabendrauti prie arbatos puodelio.

Aurelija Kniurienė,
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Nuotr. Robertos Rasikienės

 

Komentaras