Skip to content Skip to footer

Lietuvių kalbos dienos Lietuvoje ir užsienyje vyksta nuo 2016 metų,  vasario 16 – kovo 11 dienomis. Jas koordinuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija, prie rengimo prisideda daug organizacijų. Tame tarpe ir Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių kalbos draugija (LKD) – Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos bičiuliai.

      Pavasariškai giedrą, saulėtą 2021 m. kovo 2  dieną įvyko  popietė „Tarmės  ir šnektos – kaip atverstas  žemėlapis“, kurią organizavo Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka ir Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius.  Šie metai – antrieji COVID-19 pandemijos metai, tad ir susitikimas vyko per ZOOM programą. Tradiciškai neįprasta, tačiau įdomu tai, kad  popietėje per ZOOM dalyvavo trisdešimt keturi kalbos žinovai ir mylėtojai iš visos Lietuvos. Jurbarkas, Marijampolė, Vilnius, Kaunas, Joniškis, Šiauliai, Klaipėda, Gruzdžiai, Raudėnai, Kurtuvėnai, Verbūnai, Šakyna; moksleiviai, bibliotekininkės, mokslų daktarai, savivaldybių kalbos tvarkytojai, mokytojai – visi buvo matomi ir girdimi. Ir visiems esame dėkingi už palaikymą.

       Popietę pradėjo Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Joneta Filinskė. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narė, bibliotekos globėja, LKD Kuršėnų skyriaus narė, kuršėniškė Rima Baškienė, padeklamavusi humoristinį, visai Lietuvai  žinomą eilėraštį „Vaškys Ontė“,  žemaičių tarme. Seimo narės padėjėja Ada Grakauskienė, taipogi aktyvi LKD narė, aukštaitė, atitekėjusi į žemaitiškus Kuršėnus, didžiavosi kalbėdama kuršėniškių šnekta ir  nepamiršusi aukštaičių tarmės.

      Kalbininkė, LKD valdybos sekretorė, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė, nuoširdi bibliotekos rėmėja ir patarėja Rita Urnėžiūtė  išsamiai papasakojo apie mūsų kraštui ir Lietuvai svarbų kalbos, žodyno, tarmių žmogų – habilituotą mokslų daktarą Vytautą Vitkauską (1935–2012) – kuršėniškį, lietuvių tarmių žodynų pradininką, žodynininkų ugdytoją, visų tarmių autoritetą,  smarkų žemaitį.  Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja Raimonda Rumbinaitė, LKD narė, bibliotekos pagalbininkė, daug metų bendravusi su garbiuoju Vytautu Vitkausku papasakojo juokingų ir rimtų nutikimų – apie žodžių rinkimą Kuršėnuose, turguje, visur, kur tik daugiau žmonių susirinkdavo.

     Studentė, kuršėniškė, pirmosios knygos „Juodoji fazė“ autorė, Emilė Pliuščikaitė, pralinksmino ir pradžiugino dalyvius savo tarmiškai parašyto teksto „Aplink babas vaikystis truobą“ jaunatvišku, nuoširdžiu skaitymu.

     Varputėnų bibliotekos bibliotekininkė Vida Bernotienė, autentiška varputėniškių šnekta paskaitė ištrauką iš naujos  kraštiečio Apolinaro Čepulio knygos „Mamos prisiminimai ir neskelbtos kaimo kronikos“.

    Šį bičiulišką, šiltą ir linksmą  renginį  užbaigė Rima Baškienė, palinkėjusi visiems mylėti ir saugoti lietuvių kalbą, savo tarmes, savo krašto kultūrą, kaip V. Vitkauskas sakydavo –  „remtis saviškiais“ ir Joneta Filinskė, prabilusi varputėniškių, „sava mamas žuodžias“, šnekta, labai artima kuršėniškiams.

Lietuvių kalbos draugijos ir Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos informacija

Komentaras