Skip to content Skip to footer

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.
/Justinas Marcinkevičius/

2017 m. gruodžio 5 d. vyko Metų kraštotyrininko pagerbimo šventė, kurios metu veikė Šiaulių rajono kraštotyros darbų paroda „Lietuvos Respublikos šimtmetis: darbai ir žmonės“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Parodoje – Šiaulių rajono kultūros, švietimo įstaigų, Viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų bei kitų kraštotyrininkų parengti kraštotyros darbai.
Parodai pristatyti 52 darbai, iš jų – 13 spaudinių ir 39 nepublikuoti darbai.
Kraštotyros darbų kataloge – naujausi kraštotyros dokumentai, apimantys 2015–2017 metus. Darbai pateikiami abėcėlės seka. Pirma – spaudiniai, po to – nepublikuoti kraštotyros darbai.
Kraštotyros darbų tematika įvairi: kultūros, švietimo įstaigų, bibliotekų metraščiai, kaimo bendruomenių, seniūnijų veikla, atsiminimai, svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių atspindžiai, liaudies tradicijos,  liaudies menas, personalijos.

KRAŠTOTYROS DOKUMENTAI

 SPAUDINIAI

 *Abakas, Antanas. Laukimo saldi sula: [eilėraščiai] / Antanas Abakas. – Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 213, [1] p.: iliustr.
*Jacėnaitė, Genovaitė. Kas lieka širdyje…: [keramikės] atsiminimai / Genė Jacėnaitė. – [Vilnius]: Žuvėdra; Mažeikiai: Mažeikių muziejus, 2016 (Vilnius: Ciklonas). – 231, [5] p.: iliustr.
*Jocaitė, Justina. Nebijok būti žmogumi: eilėraščiai, miniatiūros, apsakymai / Justina Jocaitė. – Vilnius: Žuvėdra, 2015 (Vilnius: Ciklonas). – 51, [1] p.
*Kiriliauskas, Jonas. Kuršėnų bibliotekos istorija: (žmonės, knygos, laikas) / Jonas Kiriliauskas. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2015 (Šiauliai: Šiaulių spaustuvė). – 223, [1] p.: iliustr.
*Kirkutis, Vytautas. Gimtųjų žodžių apžavėtas: eskizai, atminai, mažmožiai apie kalbininką Vytautą Vitkauską ir gimtąją kalbą / Vytautas Kirkutis. – Vilnius: Žuvėdra, 2015 (Vilnius: Ciklonas). – 176, [1] p.: iliustr.
*Kirkutis, Vytautas. Naisių vasara ir kiti metų laikai / Vytautas Kirkutis. – Vilnius: Naisių vasara, 2015.–200 p.: iliustr.
*[Kirkutis, Vytautas]. Samanos ant sniego: [publicistika] / Vytautas Kirkutis. – Vilnius: Žuvėdra, 2017. – 128 p.: iliustr.
*Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone: 2018 m. kalendorius / sudarytojai Almantas Šlivinskas, Rita Nesavaitė. – Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2017. – 13 p.: iliustr.
*Padubysio kronikos: istorijos ir kultūros žurnalas: metraštis / redaktorius Vytenis Rimkus. – 2013, [Nr.] 1(1). – Šiauliai: Saulės delta, 2013.– 2015 Nr. 1 (4).– 2015. – 121, [1] p.: iliustr.
*Praeitį mename – ateitį kuriame: vieno Lietuvos kaimo [Voveriškiai, Šiaulių r.] ir jo apylinkių trumpa istorija / [sudarytojos Gita Baltutienė, Laima Filomena Jonaitienė]. – Vilnius: Litera, 2016 (Šiauliai : Šiaulių sp.). – 97, [1] p.: iliustr. – Aut.: Albina Gudaitienė, Vidmantė Jasukaitytė, Laima Filomena Jonaitienė, Daiva Kembrienė, Inga Kerienė, Robertas Rupeika, R. Stulgys, Danguolė Tamutienė.
*Rakštikas, Petras. Pavenčių mailius: literatūrinės miniatiūros / Petras Rakštikas ; [fotografijų autorius Petras Rakštikas]. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2016. – 55, [1] p.: iliustr.
*Šiaulių rajono literatų rapsodija: [Šiaulių rajono literatų asociacijos narių kūrybos rinkinys] / [sudarytojos Nijolė Girniuvienė, Valerija Aleksandravičienė]; [dailininkė Laura Buzienė]. – Šiauliai: Lucilijus, 2016 (Vilnius: Spauda). – 173, [1] p.: iliustr.
*Vitkus, Aleksandras. Holokaustas Žemaitijoje: enciklopedinis žinynas / Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016 (Vilnius: BALTO print). – 487, [1] p.: iliustr. + 1 vaizdo diskas (DVD).

Komentaras