Skip to content Skip to footer

Balandžio 27 d. bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „Tvari biblioteka“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė pastebi, kad tvarumas bibliotekų bendruomenei svarbus dėl nuolatos įvairiomis formomis išreiškiamo rūpesčio, kaip ir kokioje visuomenėje gyvens mūsų vaikai po 30, 50 ar 100 metų. Jeigu jau dabar nesukursime to, kas gali būti palaikoma bėgant laikui, neišeikvojant išteklių ir nepakenkiant aplinkai, kas yra ekonomiškai ir etiškai teisinga, tuomet jau artimiausiu metu susidursime su didžiuliais iššūkiais aplinkai ir jos gerovei. Gamtą reikia saugoti ne nuo žmogaus, o dėl žmogaus. Tad ir pagrindinė popietės mintis, kalbant apie tvarią biblioteką, yra dalintis informacija, žiniomis, planuoti pokyčius ateičiai – apie tai kalbėjo bibliotekininkė Ona Skirmantienė.

Bibliotekos savanorė Vilma Skirmantaitė-Čiūdarienė susirinkusiems pristatė viktoriną „Atsakingas vartojimas Lietuvoje ir klimato tarša pasaulyje“.

Bibliotekoje iki balandžio 29 d. veikia literatūros paroda „Gamta, Tvarumas, Ekologija“, Žadžiūnų bendruomenės pirmininkės kūrybinių darbų paroda „Antrinių žaliavų kūrybinis panaudojimas“. Malvinai Stravinskienei už parodą „Antrinių žaliavų kūrybinis panaudojimas“ atsidėkota padėka.

Popietės pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filialo meno vadovė, bibliotekos globėja Nijolė Girniuvienė pristatė Šiaulių rajono literatų poezijos rinktinę „Po gimtinės jovarais“.

Žadžiūnų Jovaro bibliotekos bibliotekininkė
Ona Skirmantienė

Komentaras