Skip to content Skip to footer

Už laisvą Lietuvą lyg žydinčią gėlę…
Trispalvė plevena – čia mes, mes laisvi,
Numetę vergystę – kaip sapną, kaip gėlą,
Priklausom tik sau, savo žemei visi.
/Vida Papaurėlienė/

2018 m. vasario 16 dieną Lietuva mini reikšmingą ir išskirtinį istorijos įvykį –  100-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines.. Lietuvos valstybės istorijoje ši diena ypatinga. Tai mūsų dvasinės stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, primenanti visas Lietuvos laisvės kovas, simbolizuojanti valstybės nepriklausomybę ir jos pasiekimus.
Ringuvėnų bibliotekoje vasario 15 dieną kaimo bendruomenė susirinko į literatūrinę valandėlę „Ir skamba eilės iš meilės Tėvynei sudėtos“,  siekdama kūrybiškai paminėti svarbią datą –  Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Puoselėdami tautiškumo, pilietiškumo ir patriotizmo jausmą, pasipuošę trispalvėmis vėliavėlėmis, šventę pradėjome kaip tikri Lietuvos piliečiai – iškilmingai sugiedodami „Tautišką giesmę“. Susirinkusiems  bibliotekininkė Janina Butnorienė  skaidrių pagalba parodė, kokį sunkų kelią nuėjo Lietuva nuo akmens amžiaus iki Nepriklausomybės paskelbimo dienos. Vaizdų pagalba, skirdami kiekvienam istorijos laikotarpiui po eilėraštį, bibliotekininkė, padedama vaikų,  parodė kiekvieną Lietuvai svarbų istorijos tarpsnį.

Janina Butnorienė,
Ringuvėnų bibliotekos bibliotekininkė

 

Komentaras