Skip to content Skip to footer

2020 metų gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijų programą „Zoom“ vyko Šiaulių rajono kultūros darbuotojų šventė, kurios metu darbuotojai pasveikinti su jubiliejinėmis darbo sukaktimis ir asmeniniais jubiliejais, apžvelgti šių metų rezultatai, įteikta Metų kultūros darbuotojo premija.

Renginį moderavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus. Apie pasiektus rezultatus, iškilusias problemas šiais neįprastais ir kupinais iššūkių metais kalbėjo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro tradicinių amatų veiklų organizatorė Ilona Motuzienė ir kt.

Susirinkusiuosius sveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis pristatė filmą apie buvusius Kultūros darbuotojo premijos laureatus.

Paskelbti šių metų pretendentai Šiaulių rajono Metų kultūros darbuotojo premijai gauti – Nijolė Viktoravičienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kužių struktūrinio teritorinio padalinio vyresnioji bibliotekininkė, Vida Ragauskienė, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė bei Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo kultūros renginių organizatorius Raimondas Sinkevičius. Kultūros tarybos nutarimu už kūrybišką bibliotekinę veiklą, aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenės, rajono kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje Šiaulių rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premija skirta Vidai Ragauskienei, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko struktūrinio teritorinio padalinio vyriausiajai bibliotekininkei. Nominantę sveikino Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro vadovė Birutė Poškienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, bendradarbės, kolegės bei ypatingas ir netikėtas svečias, sūnus Laimonas Ragauskas.

Vida Ragauskienė bibliotekininke pradėjo dirbti 2001 metais Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko struktūriniame teritoriniame padalinyje. 2012–2014 m. laikinai ėjo bibliotekos vedėjos pareigas, nuo 2017 m. – vyriausioji bibliotekininkė. Vida Ragauskienė – aktyvi Kuršėnų miesto bendruomenės narė, rengia kraštotyros darbus, puoselėja mūsų krašto tradicijas, ne tik dalyvauja kraštotyrinėse ekspedicijose, išvykose, bet ir pati jas organizuoja, taip pat dalyvauja projektinėje veikloje, ugdydama pagarbą krašto istorijai, tradicijoms ir papročiams.

Parengti ir įgyvendinti reikšmingi projektai. 2015 m. bibliotekininkė Vida Ragauskienė inicijavo ir vykdė projektą „Kuršėnų biblioteka – lituanistinės atminties ir sklaidos vieta“.Projekto metu išleista Jono Kiriliausko knyga „Kuršėnų bibliotekos istorija: (žmonės, knygos, laikas)“, parengta ir eksponuota stendinė bei virtuali 2-jų dalių paroda, skirta Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos jubiliejui ir kalbininko Vytauto Vitkausko 80-mečiui, šioms progoms paminėti organizuota konferencija „Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa“.  

Projektu „Nežiopsok! Kas dar liko, užfiksuok!“ siekta suaktyvinti Kuršėnų miesto jaunimą domėtis Kuršėnų istoriniu urbanistiniu paveldu, ugdyti bendruomeniškumą, prisidėti prie gimtinės pažinimo, nykstančios istorinės tiesos įamžinimo sukuriant istorinę-pažintinę ir dokumentinę vertę turinčią medžiagą. Didelio populiarumo sulaukęs minėtas projektas buvo tęsiamas ir 2017 metais.

2018 m. startavo ir buvo įvykdytas dar vienas bibliotekininkės Vidos Ragauskienės vykdomas projektas „Lituanistika Šiaulių rajone – iš praeities į dabartį“. Šio projekto tema: lituanistinių tradicijų ir istorinės atminties tęstinumas ir inovatyvi sklaida Šiaulių rajone. Vidos Ragauskienės iniciatyva įkurtas Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius, jungiantis 25 įvairiausių profesijų atstovus, moksleivius, vykdantis krašto pažinimo, istorinės-lituanistinės atminties saugojimo, puoselėjimo tradicijas.

Ketverius metus darbuotoja koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuojamus dviračių žygius visai šeimai.

Bibliotekininkė Vida Ragauskienė – aktyvi, iniciatyvi, kūrybinga ir išradinga darbuotoja. Dirbdama Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje, ji ugdo skaitytojams meilę knygai, žmonėms, savo krašto istorijai, papročiams, tradicijoms. Ji daugybės įvairių renginių Kuršėnuose organizatorė, iniciatorė, nuosekliai ugdanti jaunosios kartos pagarbą gimtiesiems Kuršėnams. Taip pat aktyvi žiniasklaidos bendradarbė. Bibliotekininkė Kuršėnuose organizavo daugelį renginių, skirtų Europos dienai paminėti (2004, 2013), inicijavo „Europrotų“ turnyrus, prisideda prie įvairių miesto bendruomenės renginių organizavimo, skatina jaunimo organizacijų veiklą.

Bibliotekininkė Vida Ragauskienė nepailsdama ieško naujų eksponatų, nuolat pildo ir atnaujina ekspoziciją, skirtą kalbininkui, Kuršėnų miesto garbės piliečiui, profesoriui Vytautui Vitkauskui, tvarko kalbininko rankraštinį palikimą, kurį numatoma suskaitmeninti ir paskelbti bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų banke Epaveldas. 2018 m. Vasario 16-osios minėjimo metu Kuršėnuose apdovanota auksiniu ženkleliu „Atkurtai Lietuvai – 100“.

Džiaugiamės, kad Vidos Ragauskienės nuveikti darbai liko pastebėti, o kūrybiškos veiklos ir ilgametė patirtis tapo įvertinta.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos

Rita Nesavaitė ir Roberta Rasikienė

Komentaras