Skip to content Skip to footer

Vieną balandžio popietę iš Radviliškio rajono VšĮ ,,Pažinimo licėjus“ į Naisių biblioteką užsuko 5 ir 6 klasės mokiniai su juos lydinčiomis mokytojomis Monika Pociene, Reda Stankevičiene ir Kristina Procenko. Bibliotekininkė Daiva Remeikienė visiems susirinkusiems organizavo edukacinę valandėlę ,,Išmok susirasti knygą bibliotekoje“. Mokiniai trumpai buvo supažindinti su LIBIS sistema, su norimų knygų paieška šioje sistemoje ir su pačios bibliotekos fonduose esančiomis knygomis. Po teorinės dalies daugeliui mokinių kilo klausimų, į kuriuos konkrečiai, išsamiai ir aiškiai atsakė bibliotekininkė.

Po to pereita prie praktikos! Daugelis mokinių kruopščiai ieškojo savo norimos knygos Naisių bibliotekos fonduose (sąrašai buvo padėti ant stalo, kad mokiniai žinotų knygos pavadinimą ir autorių). Kai kurie tiesiog apžiūrinėjo grožinę ir šakinę literatūrą, kuri priklauso B, C, D grupių skaitytojams. Kaip buvo smagu ir netikėta, kad net du penktokai, Laurynas Paltarokas ir Matas Dura, išsirinkę knygas, pasiskolino perskaityti, sakydami, kad jau seniai jų ieškojo, tik negalėjo niekur surasti!

Tada ir pagalvoji: ,,Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip aukštai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi, kaip knyga“ (Justinas Marcinkevičius). Todėl pasidžiaugi tokiais mokiniais, kuriems, anot Kate DiCamillo, skaitymas nėra pateikiamas kaip darbas ar pareiga. Tai jiems daugiau kaip Dievo dovana.

Po edukacinio renginio visiems mokiniams buvo padovanoti lankstinukai apie Naisius ir kvietimas apsilankyti dar kartą, vasarą, ne tik su mokytojomis, bet ir su savo tėveliais.

Naisių bibliotekos bibliotekininkė
Daiva Remeikienė

Komentaras