Skip to content Skip to footer

NEINVENTORINTI KRAŠTOTYROS DARBAI

Kužių biblioteka

♦Aplankas Kužių biblioteka žiniasklaidoje. – Kužiai, 2002 – (darbas tęsiamas)
♦Aplankas Kužių miestelis žiniasklaidoje. – Kužiai, 2001 – (darbas tęsiamas)

Naisių biblioteka

♦Seklyčia (moterų klubo metraštis) / Benita Dabregienė. – Naisiai, 2002–2013. – 120 p.: iliustr.
Ansamblio „Vaivorykštė“ takais / Benita Dabregienė. – Naisiai, 2002. – 26 p.: iliustr.
Vaikų klubas „Raganėlė“/ Benita Dabregienė. – Naisiai, 2003. – 43 p.: iliustr.
Naisių bibliotekos gyvenimo akimirkos spaudoje: [aplankas; straipsnių kopijos]. – Naisiai, 2002–2014. – 58 p.: iliustr.
Naisių filialo metraštis 2005 m. /Benita Dabregienė. – Naisiai, 2006. – 25 p.: iliustr.
Naisių filialo metraštis 2007 m. /Benita Dabregienė. – Naisiai, 2008. –30 p.: iliustr.
Naisių filialo metraštis 2009 m. /Benita Dabregienė. – Naisiai, 2009. –14 p.: iliustr.
Naisių filialo metraštis 2011 m. / Benita Dabregienė. – Naisiai, 2012. –30 p.: iliustr.
Naisių filialo metraštis 2012 m. / Benita Dabregienė. – Naisiai, 2012. –25 p.: iliustr.
Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatai: [aplankas]. – Naisiai, 2004. – 28 p.: iliustr.

Raudėnų biblioteka

♦Legendos, padavimai, pasakojimai ir istorijos apie Raudėnų mikrorajono vietoves / Slavinskienė Danutė. – Raudėnai, 2006. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.

Ringuvėnų biblioteka

♦Svirbučių (Ringuvėnų) bibliotekos fondų istorija ir nūdiena/Janina Butnorienė. – Ringuvėnai, 1991. –  10 p.
♦Ringuvėnų (Svirbučių) bibliotekos mikrorajono praeitis ir dabartis/ Janina Butnorienė. – Ringuvėnai, 1995. – 33 p.: iliustr.
Iš užmaršties prikelti metai (atsiminimai)/Janina Butnorienė – Ringuvėnai, 1995. – 17 p.

Romučių biblioteka

♦Bibliotekos mikrorajonas spaudoje: [aplankas; straipsnių kopijos] 2002-2017. – Romučiai, 2002–2017.
Romučių bibliotekos mikrorajono tremtiniai / Janina Spulginienė – Romučiai, 2002. – 10 p.: iliustr.
♦Romučių bibliotekos metraštis 2005–2007/ Janina Butnorienė. – Romučiai, 2008.
♦Romučių bibliotekos metraštis 2008–2010/ Janina Butnorienė. – Romučiai, 2011.
♦Romučių bibliotekos metraštis 2011–2012/Janina Butnorienė. – Romučiai, 2013.
♦Romučių bibliotekos metraštis 2013/ Janina Butnorienė. – Romučiai, 2014.
♦Romučių bibliotekos metraštis 2014/ / Janina Butnorienė. – Romučiai, 2015.
♦Romučių bibliotekos metraštis 2015/ Janina Butnorienė. – Romučiai, 2016.
♦Romučių bibliotekos metraštis 2016/ Janina Butnorienė. – Romučiai, 2017.
♦Šiaulių rajono Romučių piliakalnis / Janina Butnorienė. – Romučiai, 2018. – 22 p.: iliustr.

Komentaras