Skip to content Skip to footer

Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savo gerai nemokėti
/Jonas Jablonskis/

2018 m. kovo 21 d. Verbūnų bibliotekoje  vyko integruota lietuvių kalbos pamoka, skirta Lietuvių kalbos dienų paminėjimui. Netradicinę pamoką Verbūnų mokyklos 5–8 klasių mokiniams, kartu dalyvaujant ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojai Genovaitei Kabalinskienei, vedė Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė Antanina Petrauskaitė.
Pamokos pradžioje bibliotekininkė priminė, kad kiekvienos tautos gyvavimas priklauso nuo kalbos išsaugojimo. Tauta gyva, kol gyva kalba. Lietuvių kalba – viena turtingiausių kalbų pasaulyje, kuria galime ir savo užsispyrimą, ir nuoširdumą apsakyti šimtais skirtingų lietuviškų žodžių. Bibliotekininkė pakvietė dalyvius pasivaržyti gimtosios kalbos žiniomis viktorinoje ,,Atverkim kalbos lobių knygą“. Mokiniai pasiskirstę į 3 komandas atliko įvairias užduotis susijusias su  lietuvių kalba. Viktoriną sudarė keturi žaidimo etapai, kuriems įveikti netrūko kūrybiškumo, žaismingumo ir užsispyrimo.
Linksmai pažaidę, draugiškai pasirungę, patyrę džiugių emocijų, moksleiviai praleido turiningai laiką ir pagilino gimtosios kalbos bei lietuvių literatūros žinias. Visi žaidėjai buvo puikūs, tad nugalėjo draugystė. Pasibaigus viktorinai surengėme akciją ,,Gimtieji žodžiai paukščiais skriskit“. Kiekvienas dalyvis ant pasigamintų paukščių sparnų užrašė pačius gražiausius lietuviškus žodžius. Paukščiai sutūpė ant bibliotekos kiemelyje augančios obelies šakų, primindami, kad gimtoji kalba – mūsų tautos istorijos ir kultūros pamatas, o ją saugoti ir puoselėti – kiekvieno iš mūsų  pareiga. Bibliotekininkė visiems palinkėjo būti stipriais savo mintimis, žiniomis, su užsispyrimu siekti tikslo, nepasiduoti nesėkmėms, o svarbiausia nebūti beraščiais, mylėti ir puoselėti savo gimtąją kalbą ir žodį.

Antanina Petrauskaitė,
Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė

Komentaras