Skip to content Skip to footer

Kokia graži tu, Lietuva, Tėvyne !
Čia protėvių kapai, mūs  praeitis.
Miškai tik tau viltingai ošia,
Tu mūsų Motina – visų viltis.

Liet 100 rysk2018 m. vasario 15 d. Gilvyčių bendruomenės namuose vyko popietė ,,Aš myliu Lietuvą“. Pradžioje visi renginio dalyviai susipažino su eksponuojama paroda „Mums brangus žodis – Lietuva“. Buvo pateikta trumpa istorijos apžvalga ,,Kelias nuo 1918-02-16 iki 2018-02-16“, iškilmingai sugiedota „Tautiška giesmė“. Moterų dueto ir etnografinio ansamblio atliekamos dainos, prasmingi eilėraščių posmai buvo skirti atkurtos Lietuvos 100-čiui paminėti.

Ona Juškenienė,
Gilvyčių bibliotekos bibliotekininkė

Komentaras