Skip to content Skip to footer

PRIIMAMI PRAŠYMAI LEIDYBOS DALINIAM FINANSAVIMUI

Prašymą dėl leidybos finansavimo gali pateikti Šiaulių rajone gyvenantis ar su Šiaulių rajonu susijęs autorius, paruošęs tradicinį ar elektroninį leidinį, taip pat autorius / autorių kolektyvas, kūrėjas, paruošęs rajonui aktualų kūrinį.

Autorių, sudarytojų arba leidėjų prašymai dėl leidinių dalinio finansavimo pateikiami Savivaldybės administracijos Kultūros skyriui.

Prašyme turi būti pateikta:

  • ketinamo išleisti leidinio pavadinimas, apimtis, žanras;
  • trumpa anotacija;
  • teksto ištrauka;
  • leidyklos, kurioje bus leidžiamas leidinys, pavadinimas, numatomas tiražas ir kiti duomenys, kurie padėtų geriau suprasti leidinio pobūdį;
  • autoriaus ryšys su Šiaulių rajonu ir kūrinio aktualumas rajono gyventojams.
  • kartu su prašymu būtina pateikti leidybos sąmatą, kurioje atsispindėtų leidinio rengimo ir leidybos kaštai. Gali būti pateikta sutarties su leidykla kopija bei organizacijų, leidyklų rekomendacijos.

Prašymai dėl leidinių dalinio finansavimo pateikiami iki 2019 m. balandžio 30 d.  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (Ventos g. 11A, Kuršėnai).

 ŠIAULIŲ RAJONO LEIDYBOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Kontaktiniai asmenys:

Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas
tel. (8 41)  52 36 96, el. p. tomas.vaitkus@siauliuraj.lt;

Vitolda Dovidauskienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus informacija