Skip to content Skip to footer

„Norėdamas sveikas būti, žmogus būtinai turi gyventi protingai ir išmintingai. Išmintingas yra, kuris gyvena žmoniškai. Tada jis visą savo gyvenimą tvarko iš esmės, iš dvasios – sielos. O tai  yra vyriausios sveikatos pagrindas“.
/ Vydūnas/

2018 m. rugsėjo 12 dieną Romučių bibliotekoje vyko diskusinė valandėlė „Vydūnas apie sveikatą“. Bibliotekininkė Janina Butnorienė susirinkusioms renginio dalyvėms priminė, kad 2018 metais  sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas), todėl Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2018 metus Vydūno metais, kad primintų visuomenei šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų reikšmingumą, filosofinio, literatūrinio, publicistinio palikimo svarbą šiandieninės Lietuvos visuomenės istorinės atminties ugdymui, vertybinių nuostatų formavimui.
Skaitant Vydūną taip ir norisi pakviesti žmones įsiklausyti į jo žodžius, ką jis  sako apie asmenybę, jos ugdymą, gyvenimo būdą, vertybes, jaunystę, grožį ir sveikatą. Valandėlės temai pasirinkta sveikatos skiltis.  Bibliotekininkė trumpai apžvelgė filosofo, rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią. Vydūnas savo knygoje „Sveikata. Jaunumas. Grožė“,  išleistoje 1928 m. aprašė sveikatos kilmę, žmogaus asmenybę ir sveikatą, sveikatos griovimą, kūno priežiūrą ir aplinką, kvėpavimą, gimimą, jausmų – minčių, dvasios – sielos sveikatos palaikymą. Šiuo kūriniu autorius norėjo parodyti, kaip jis pats iš mažų dienų silpną savo sveiktą stengėsi stiprinti.  Popietės metu buvo paskaityta nemažai Vydūno parašytų minčių ir patarimų apie sveikatos priežiūrą. Dalyvės pritarė, kad jo mintis puikiai galima pritaikyti ir šiais laikais.

Janina Butnorienė,
Romučių bibliotekos bibliotekininkė

 

 

 

Komentaras