Skip to content Skip to footer

Gilaičių bibliotekoje beveik mėnesį veikė paroda, kurią aplankę vietiniai gyventojai  ir svečiai, kurie turėjo galimybę susipažinti su mūsų senelių ir tėvų  rankraščiais, jaunystės užrašais, sąsiuviniais bei  senosiomis rašymo priemonėmis.
Mintis surengti parodą, gimė ne iš karto, nes paklausus žmonių apie šias istorines relikvijas, daugelis teigdavo jų nesaugoję, išmetę, arba saugotina medžiaga dingusi persikraustant iš vienos vietos į kitą.
Vis dėlto atkaklumas nugalėjo nepasitikėjimą, ir galiausiai surinkus vertingus  dokumentus, paroda išvydo dienos šviesą.
Sauginių kaimo gyventoja Genovaitė Lukšienė atrado savo penkiasdešimtmečio sūnaus  pirmos klasės pažymių knygelę, Janina Rusteikienė atnešė senuosius plunksnakočius, rašalu pripildomą seną parkerį, tolimos jaunystės prisiminimų ir populiarių dainų sąsiuvinius. Istorijos mokytoja gyvenanti Gilaičiuose, parodai pateikė mokyklinių laikų foto albumą su autentiškais klasės draugų įrašais.
Gilaitiškė Raminta Bernotienė sužinojusi, kad rengiama tokia paroda,  nepasididžiavo  atnešti savo mirusios močiutės, ranka jaunystėje rašytus, atvirukus, bei Ramintos tėveliams  prieš beveik 40 metų kaligrafiškai rašytą vestuvinį sveikinimą.
Vaidas Kesas gyvenantis Radviliškyje, atvežė savo mirusios mamos jaunystės laikų  laiškus, kuriuos jai  prieš daugiau nei 60 metų rašė būsimas vyras.
Parodoje buvo puiki galimybė prisiliesti prieš 90 metų senumo ranka rašytų vargonininko Tado Bikniaus (bibliotekininkės Ritos Bielskienės senelio) natų sąsiuvinių, ir giliu sovietmečiu užrašytos tautinės giesmės. Parodą aplankiusieji  stebėjosi,  jog 1967 metais gydytojo ligoniui rašytas siuntimas konsultacijai į Vilniaus klinikinę ligoninę, atrodo lyg dailyraštis. Unikalūs savo istorine verte 1936 metų gimimo metrikas, 1958 metų mokyklos baigimo atestato išrašas, antspauduota vidurinės mokyklos baigimo charakteristika  ir daugelis kitų įdomių dokumentų ir rankraščių.
Dėl vietos stokos, kai kurių rankraščių nebuvo įmanoma eksponuoti, tad beliko besidomintiems ištraukus iš stalčiaus juos parodyti.
Dėkojame visiems pasidalinusiems savo išsaugotais rankraščiais: Genovaitei Lukšienei, Janinai Rusteikienei, Kristinai Lučinskaitei, Vaidui Kesui, Ramintai Bernotienei, Stefai Valatkienei, Zitai Tirvienei ir Vincentai Biknienei.

Rita Bielskienė,
Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė

Modesto Vaitkevičiaus nuotr.