Skip to content Skip to footer

2018 m. kovo 2 dieną Kuršėnuose, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, jau ketvirtąjį kartą vyko 2017 metais Šiaulių rajono savivaldybės Leidybos rėmimo programos dalinai finansuotų knygų pristatymas ir susitikimas su jų autoriais, vertintojais, skaitytojais. Pasidžiaugta, kad dar 2004 m. tuometinės rajono vicemerės Rimos Baškienės iniciatyva įsteigtas leidybos rėmimo fondas, kurį dabar administruoja Šiaulių rajono visuomeninė kultūros taryba, palengvina naujų autorių ir leidėjų rajone atsiradimą, jų kūrybos naujausių leidinių finansavimą ir sklaidą. Jau eilę metų fondo parama teikiama tęstiniam istorijos ir kultūros žurnalui „Padubysio kronikos“, grožinei ir mokslinei literatūrai, ir ne tik popieriniame formate. Tarp praėjusiais metais finansuotų ir išleistų 6 leidinių (Jono Kiriliausko knyga „Visi keliai veda į Kuršėnus“, Angelės Kielienės „Atokvėpis“, Vytauto Kirkučio „Samanos ant sniego“ ir minėtas žurnalas), šįkart buvo pristatyti ir du naujos – Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos – leidyklos leidiniai: „Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone: 2018 metų kalendorius“ ir Stasio Butkaus atsiminimų knygos „Vyrai Gedimino kalne“ III leidimas, pirmąkart išleistas Lietuvoje ir papildytas dviem bibliotekos darbuotojų moksliniais straipsniais. Šiuos leidinius ir naujai įsteigtą leidyklą vakaro metu pristatė Viešosios bibliotekos l. e. direktorės pavaduotojo pareigas Almantas Šlivinskas. Visi šiame renginyje pagerbti autoriai buvo apdovanoti bibliotekos išleistu mokslinio turinio, tik sieninio kalendoriaus formato leidiniu „Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone“, kurio tiražas buvo ne komercinis ir per dvi laidas siekė 550 egz.

Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija

Nuotr.: Algimanto Briko ir Sauliaus Juškevičiaus

Komentaras