Skip to content Skip to footer

Minint gražią ir prasmingą Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) diplomatinių santykių 100 metų sukaktį, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos specialistai parengė lietuvių, gyvenusių Jungtinėse Amerikos Valstijose, išleistų leidinių bibliografinį sąrašą, kuriuos galima rasti Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos teritoriniuose padaliniuose. Sudarinėjant šį JAV lietuvių išeivių literatūros leidinių sąrašą, buvo naudotasi Jonės Liandsbergienės veikalo „Jungtinių Amerikos valstijų lietuviai. Biografijų žinynas“ 1 ir 2 tomais, o literatūros skaitybos apžvalgą atliko skaitytojų aptarnavimo skyriaus specialistai. Šio sąrašo tikslas – populiarinti ne tik draugiškus JAV ir Lietuvos valstybių santykius, bet ir bendrą istoriją, kurią sieja mūsų tautiečių mokslinės ar grožinės literatūros paveldas, sukurtas išeivijoje.
Tikimės, kad ši bibliografinė rodyklė dar labiau paskatins išeivijos literatūros skaitybą.

Bibliografinį sąrašą rasite čia: bibliografinis sąrašas

Komentaras