Skip to content Skip to footer

2020 m. vasario 18 d. Paežerių bibliotekoje vyko skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems ,,Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“. Mokymų metu dalyvės įgijo naudojimosi skaitmeniniais įrenginiais pagrindus, mokėsi rengti elektroninius dokumentus, naudotis internetu ir jo paslaugomis, pagrindinėmis elektroninės valdžios, elektroninio verslo ir elektroninio laisvalaikio paslaugomis, saugiai ir atsakingai naudotis skaitmeniniais įrenginiais bei internetu. Mokymus vedė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Loreta Motuzienė. Mokymų metu klausytojos aktyviai domėjosi pateikiama informacija. Užsiėmimams pasibaigus, dalyvės džiaugėsi įgytomis žiniomis, dėkojo lektorei ir planavo jau turimas žinias gilinti pažengusiųjų programose.
Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Siga Paplauskienė,
Paežerių bibliotekos bibliotekininkė

 

Komentaras