Skip to content Skip to footer

2019 metų kovo 13 dieną Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje įvyko grandiozinis pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas-varžytuvės „Laisvė mano šaliai“. Renginio pradžioje aptarėme Lietuvai svarbią datą – Kovo 11-osios valstybinę šventę. Visi vaikai vieningai pritarė, kad Lietuvai būti nepriklausoma valstybe – pasididžiavimas ir laisvė. Vaikų literatūros skyrius seniai buvo nematęs šitokio gausaus būrio moksleivių. Džiugu, kad turime naujai įkurtą kino erdvę, kurioje ne tik talpiai susėdome, bet ir klausėme vaikų skaitomų eilių. Startą renginiui davė Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 2b klasės mokytojos Jolantos Kazlauskaitės ugdytiniai. Visi skaitė skirtingų autorių pasirinktus eilėraščius, susijusius su Lietuva. Bibliotekininkės negalėjo atsistebėti vaikų išraiškingu skaitymu, veido mimikomis. Džiugina, kad sulaukėme svečių ir iš kitų klasių. Mokytojos Rimos Navickienės ruošta ketvirtokė Emilija padeklamavo Virginijos Stunžėnienės eilėraštį „Lietuva“, o jauniausia dalyvė, mokytojos Miglės Petrauskienės pirmokėlė Vakarė, skaitė Aldonos Elenos Puišytės eilėraštį „Žydinti Lietuva“. Konkursą užbaigė ir garsiais plojimais buvo pakviesti mokytojos Danguolės Petrulienės 2a klasės ugdytiniai. Visi skaitovai sužavėjo klausytojus įtaigiai perteikdami skaitomų kūrinių nuotaikas. Tekstai kvietė įsiklausyti, įsijausti į žodžių skambesį ir prasmę. Na, o kaipgi be dovanų! Visi dešimt dalyvių buvo apdovanoti bibliotekos simbolinėmis dovanėlėmis, o negalėjusi atvykti Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos bibliotekos globėjos Rimos Baškienės padėjėja-sekretorė Ada Grakauskienė perdavė visiems sveikinimo žodį bei K. Sajos knygeles „Pieštukai ir nykštukai“ linkėdama niekada nenustoti skaityti. Raginame ir kitus nedvejoti ir išdrįsti dalyvauti kituose bibliotekoje vykstančiuose renginiuose bei akcijose.

Vilma Grudžinskienė,
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Nuotraukos  Karolinos Jasiukevičiūtės

 

Komentaras