Skip to content Skip to footer

ŠLIOGERIS,  VINCENTAS – KUNIGAS, POETAS, VERTĖJAS

*1832 m.  spalio 5 Miestališkiuose, Telšių r.†1913 m.  balandžio 12  Alsėdžiuose, Plungės r. Baigęs Šiaulių gimnaziją toliau mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. Už 1863 m. sukilimo rėmimą carinės administracijos buvo suimtas. Tarpininkaujant Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui iš arešto buvo paleistas, bet tris metus turėjo praleisti Kretingos kunigų kalėjime. Klebonavo Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo, Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus, Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčiose. Paskutinius metus praleido Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios altarijoje. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą.
Vertė Adomo Mickevičiaus poeziją. Parašė  humoristinių eilėraščių, pasakėčių, giesmių. Išliko tik nedidelė Vincento Šliogerio kūrybos dalis.

APIE V. ŠLIOGERĮ

Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 94.

Komentaras