Skip to content Skip to footer

2017 metų gegužės 5 dieną Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos lėlių teatras ,,STEBUKLINGAS LAGAMINAS“ dalyvavo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo respublikiniame lėlių teatro festivalyje ,,Žagarės vyšniuko gimtadienis-2017“.
Fes­ti­va­ly­je spek­tak­lius pa­ro­dė 11 ko­lek­ty­vų iš Šiau­lių, Kau­no, Mo­lė­tų, Ro­kiš­kio, Jo­niš­kio ra­jo­nų bei Šiau­lių mies­to.
Gruzdiečių spektaklis ,,Bandelė“ pagal lietuvių liaudies pasaką, labiausiai patiko mažiesiems žiūrovams: nenuorama Senelė, linksmasis Senelis ir nesugaunama Bandelė privertė visus garsiai juoktis ir dar garsiau ploti.
Gegužės 19 dieną  ,,STEBUKLINGAS LAGAMINAS“ vyko į Užventyje, Kelmės rajone vykusį  11-tą regioninį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį ,,Vaidiname draugams“. Į šį festivalį suvažiavo kolektyvai iš Pakražančio kultūros centro, Kuršėnų Pavenčių mokyklos, Užvenčio kultūros centro. Festivalyje taip pat dalyvavo Šiaulių rajono kultūros centro Kuršėnų vaikų ir jaunimo teatro ,,Ikaras“kolektyvas, Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro grupė ,,VISAVI“. Smagu buvo vaidinti gražioje Užvenčio dvaro sodyboje, čiulbant lakštingaloms, čia pat šniokščia vandens malūnas, o ant pievelės susėdę dideli ir maži klausosi kiekvieno ištarto žodžio ir priima viską, ką nori perteikti lėlės, kokią žinią perduoda kiekvienas aktorius.
Gegužės 20 dieną kartu su Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vaikų dramos būreliu ,,Rudnosiukas“ dalyvavome Kuršėnų miesto šventės eisenoje.

Jurgita Jasiškytė,
Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Komentaras