Skip to content Skip to footer

Kiekvienas, eidamas tėviškės takeliu ir paliesdamas sirpstančią žemuogę, akimis nulydėdamas skrendantį gandrą, pavadindamas kalvą ar lygumą, atrandame savo Lietuvą. Manau, kad užmiršti jos jau nė vienas neįstengtume (Vasarė Aniulytė).

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019-aisiais minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas) 800-osios metinės, paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais.

„Lietuvos vietovardžiai – tai atminties ir kalbos lobynas, o kartu – mūsų protėvių kūrybingumo išraiška. Praturtinkime savo dabartį, juos įamžindami ir prakalbindami naujai“, – sakė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Vykdant Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais planą kuriami įvairiose šalies vietose išnykusių vietovardžių žemėlapiai, išnykę kaimai įamžinami pastatant ženklus, rengiamos vietovardžių rinkimo ir kraštotyros ekspedicijos, įtraukiant į jas ir mokinius bei jaunimą. Vietovardžių metams skirti renginiai aktyviai organizuojami ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose. Intensyviai vykdomas ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas ,,Nykstantys ir išnykę kaimai Šiaulių rajone“. Kviečiame pasigrožėti renginių akimirkomis!

Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija