Skip to content Skip to footer

„Laumė metė iš savo juostos tris žiedus ir tarė Lietuvai: šekit į ženklą jums patvaros,  vilties ir galybės – geltona, žalia, raudona! Žiūrėkite, kaip dera! Dera seselės dailininkės rašte audimėlyje; dera ir kiekvieno piliečio širdužėje.“

Juozas Tumas-Vaižgantas

Verbūnų biblioteka kviečia susipažinti su Rasos Daukšienės pintinėmis juostomis, tautodailininkės Birutės Poškienės rinktinėmis juostomis, Verbūnų ir Gruzdžių bibliotekų skaitytojų, kaip didžiausia relikvija, išsaugotomis proginėmis juostomis.

Paroda „Tautinės juostos keliu“ buvo eksponuota ir pilietinės akcijos „Laisvės vėjo gūsis“ Verbūnuose metu (2020 m. kovo 9 d.)

Rasos Daukšienės pintinės juostos pasižymi turtinga ornamentika. R. Daukšienė dalyvauja kasmetinėse tautodailės parodose. Jos darbai buvo eksponuojami mokyklose, Ginkūnų, Naisių, Kėdainių kultūros centruose, Šiaulių rajono savivaldybėje.

Tautodailininkė Birutė Poškienė audžia senąsias tradicines šalies etnografinių regionų juostas. B. Poškienė juostas audė Dargaičiuose, Dirvonėnuose, Joniškyje, Punske (Lenkija), Černiachovske (Rusija) vykusiose šventėse ir kituose renginiuose, populiarindama šį liaudišką amatą.

Dėmesį traukia ir įvairiaspalvės proginės juostos, skirtos tiek 50-ojo, tiek ir garbingo 100-ojo gyvenimo jubiliejaus proga.

Išaustos juostos laikomos laimės, padėkos ir prieraišumo simboliu. Jos, tarsi, protėvių laiškai mums apie papročius, tradicijas ir grožio sampratą.

Parodą parengė
Antanina Petrauskaitė,
Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė

Komentaras